Rhaid i Lywodraeth Cymru dderbyn argymhellion Adolygiad Diamond fel man cychwyn cadarn

LlyrG.jpg

Cydnabod hefyd yr angen am gymhellion i fyfyrwyr ddychwelyd i Gymru wedi iddynt raddio

Dylai argymhellion Adolygiad Diamond gael eu derbyn gan Lywodraeth Cymru fel sylfaen gadarn i ddatblygu sgiliau a thyfu economi Cymru, meddai Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru, Llyr Gruffydd.

Dywedodd Llyr Gruffydd y byddai’r argymhellion yn cynnig model mwy cynaliadwy o gyllid myfyrwyr, a dywedodd fod parodrwydd y llywodraeth i dderbyn y newid arfaethedig yn gyfaddefiad nad yw’r setliad presennol yn gynaliadwy.

Fodd bynnag, rhybuddiodd y llywodraeth i beidio â dewis a dethol o’r argymhellion, gan rybuddio y dylid synied amdnaynt fel pecyn cynhwysfawr a diwnïad.

Dywedodd Llyr Gruffydd hefyd ei bod yn hanfodol fod Llywodraeth Cymru yn edrych ar ffyrdd o gymell myfyrwyr i ddychwelyd i Gymru i weithio ar ôl graddio neu fe fydd yr holl system o gefnogi myfyrwyr mewn perygl o fethu â gwasanaethu anghenion economi Cymru.

Meddai Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru, Llyr Gruffydd:

“Rhoddodd Plaid Cymru groeso gofalus i adroddiad Diamond, a dylai Llywodraeth Cymru dderbyn ei argymhellion fel man cychwyn cadarn i ddatblygu sgiliau a chryfhau economi Cymru.

“Nid yw model presennol y llywodraeth yn gynaliadwy, a dyna pam ei bod yn bwysig derbyn argymhellion yr Athro Diamond. Pecyn cyflawn yw hwn – ni fyddai’n briodol i’r llywodraeth ddewis a dethol eu hoff rai.

“Mae’n hanfodol fod Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhelliad Diamond o ran rhoi cymhellion i fyfyrwyr aros neu ddychwelyd i Gymru wedi graddio. Yr oedd hyn yn rhan ganolog o bolisi Plaid Cymru yn yr etholiad diwethaf, ac oni fydd hyn yn digwydd, mae perygl i ni fod mewn sefyllfa lle bydd y system o gefnogi myfyrwyr yn methu â gwasanaethu anghenion economi Cymru yn iawn.

“Mae prifysgolion, colegau a phrentisiaethau oll yn llwybrau yr un mor werthfawr tuag at waith. Yr her nawr i Lywodraeth Cymru yw nid yn unig cau’r blwch cyllido gyda Lloegr, ond sicrhau hefyd fod cyllid i addysg ôl-16 yn adlewyrchu cydraddoldeb parch rhwng astudiaethau academaidd a galwedigaethol.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.