Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS DIGWYDDIADAU

Cynhadledd Wanwyn 2013

01/03/2013 - 02/03/2013

Cynhelir Cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru dros benwythnos y 1af ac 2il o Fawrth yng Nghanolfan Hamdden Biwmares, Ynys Môn.

Mae hwn yn gyfnod allweddol i Blaid Cymru a Chymru. Mae ein tîm arweinyddol a chynrychiolwyr etholedig, wrth gynllunio tuag at etholiadau’r Cynulliad 2016, wedi addo i weithio’n ddiflino tuag at ein huchelgais o drawsnewid ein cenedl. Mae’r gwaith o gynllunio ein rhaglen llywodraeth wedi 2016 ar y gweill yn barod.

Am rhagor o wybodaeth cliciwch yma.

Mae'r amserlen ar gael yma: 

Amserlen_Cynhadledd_Wanwyn_2013.pdf