Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS DIGWYDDIADAU

Taith yr Arweinydd - Blaenau Gwent

15/03/2013

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood yn cynnal cyfarfod cyhoeddus ym Mlaenau Gwent fel rhan o'i Thaith o gwmpas Cymru - ei hymweliad  cyntaf i'r Bwrdeistref ers cael ei hethol yn Arweinydd Plaid Cymru. Thema'r cyfarfod fydd 'Rhoi'r Cymoedd ar Waith eto' ac fe fydd yn canolbwyntio ar gynlluniau Plaid Cymru ar gyfer adnewyddu economaidd yn yr ardal.  Hefyd yn annerch y cyfarfod fydd Jocelyn Davies AC.  Fe fydd sesiwn holi ac ateb yn dilyn. 

Ble: Canolfan gymuned Newtown, Glyn Ebwy.

Pryd: Dydd Gwener, Mawrth 15fed am 7yh

Croeso i bawb!