Digwyddiadau

Hystingau yr Etholiad Arweinyddol

Eleni bydd aelodau Plaid Cymru yn dewis ein harweinydd i’n harwain i mewn i etholiad y Cynulliad yn 2021. Mae tri o’n Haelodau Cynulliad anhygoel yn sefyll yn yr etholiad yma. Y tri yw Rhun ap Iorwerth, Adam Price, a Leanne Wood.

Bydd sawl sesiwn hystingau yn cael eu cynnal ar hyd Cymru yn ystod mis Medi gyda’r papurau pleidleisio yn cael eu hanfon allan yng nghanol Medi.

Bydd pob sesiwn yn cychwyn am 7yh (heblaw am sesiwn Caerfyrddin sydd yn cychwyn am 5yh). Bydd y drysau yn agor 30 munud cyn bob sesiwn.

Mae croeso i bob aelod i fynychu’r hystingau ble bydd cyfle i ofyn cwestiynnau i’r tri ymgeisydd ar eu gweledigaethau.

Cynhadledd Flynyddol Plaid Cymru

Cynhelir y Gynhadledd Flynyddol eleni yn Theatr Mwldan ar Hydref 5ed-6ed.  Mae llety yn yr ardal yn gyfyngedig, felly fe’ch cynghorir i fwcio cyn gynted ag sy’n bosibl os ydych yn bwriadu mynychu.

Mae rhestr o lety lleol ar gael yma.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.