Digwyddiadau

Cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru

Cynhelir y Gynhadledd Wanwyn eleni yng Nghanolfan Pontio, Bangor ar Mawrth 22-23. Mae llety yn yr ardal yn gyfyngedig, felly fe’ch cynghorir i fwcio cyn gynted ag sy’n bosibl os ydych yn bwriadu mynychu.

Cyfarfodydd Ymylol

Bydd sawl cyfarfod ymylol yn cael eu cynnal yn ystod y gynhadledd. Bydd manylion yn cael eu cyhoeddu yn fuan.

Cinio'r Gynhadledd

Bydd manylion y cinio yn cael eu cyhoeddu yn fuan.

E-bostiwch gwennolhaf@plaid.cymru er mwyn archebu tocyn neu fwrdd.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.