Digwyddiadau

 

Cynhadledd Flynyddol Plaid Cymru

Cynhelir y Gynhadledd Flynyddol eleni yn Theatr Mwldan ar Hydref 5ed-6ed.  Mae llety yn yr ardal yn gyfyngedig, felly fe’ch cynghorir i fwcio cyn gynted ag sy’n bosibl os ydych yn bwriadu mynychu.

Mae rhestr o lety lleol ar gael yma.

Cyfarfodydd Ymylol

Bydd sawl cyfarfod ymylol yn cael eu cynnal yn ystod y gynhadledd. Dyma restr o bob cyfarfod ymylol. Cliciwch yma er mwyn gweld disgrifiad ohonynt.

Cinio'r Gynhadledd

Cynhelir Cinio'r Gynhadledd yng Ngwesty'r Cliff, Aberteifi ar nos Wener y 5ed o Hydref. Am £40 y pen neu £210 am 6 docyn cewch bryd o fwyd 3 cwrs yn ogystal â derbyniad diodydd.

Fel rhan o'r cinio bydd Dafydd Iwan yn sgwrsio gyda Ffion Dafis.

E-bostiwch gwennolhaf@plaid.cymru er mwyn archebu tocyn neu fwrdd.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.