Awdurdodau lleol yn talu dros Llywodraeth y DG ar y Dreth Ystafell Wely

hywel_conf.jpg

Mae AS Plaid Cymru, Hywel Williams, wedi ymosod ar y Torïaid am orfodi awdurdodau lleol i dalu dros Lywodraeth y DG ar fater polisi ‘gwarthus’ y Dreth Ystafell Wely.

Galwodd AS Arfon ar i’r Llywodraeth ddileu’r tâl, sydd yn cael ei dynnu allan o fudd-daliadau tai i’r sawl sy’n byw mewn tŷ cyngor neu eiddo cymdeithas dai ac sy’n meddu ar yr hyn sy’n cael ei alw yn ‘ystafell wely sbâr’.

Wrth siarad adeg cwestiwn brys yn Nhŷ’r Cyffredin, dadleuodd Mr Williams fod awdurdodau lleol yn cael eu gorfodi i ddefnyddio Taliadau Tai Dewisol i helpu’r sawl y mae’r Dreth Ystafell Wely yn effeithio arnynt, a’u bod mewn gwirionedd yn arbed Llywodraeth y DG rhag canlyniadau ei ffolineb ei hun.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Waith a Phensiynau, Hywel Williams AS:

“Barnodd y Llysoedd fod Treth Ystafell Wely warthus Llywodraeth y DG yn camwahaniaethu, fel y dadleuodd Plaid Cymru dros ar ôl tro ers y cychwyn.

“Nid yw loes a dioddefaint y sawl sy’n ysgwyddo baich y Dreth Ystafell Wely yn dderbyniol, a dyna pam fod cynghorau Plaid Cymru yn gwneud popeth a fedrant i amddiffyn dioddefwyr. Fodd bynnag, dyw hi ddim yn iawn gorfodi awdurdodau lleol i dalu am fethiannau Llywodraeth y DG.

“Mae Cyngor Gwynedd wedi defnyddio Taliadau Tai Dewisol i helpu rhyw 1000 o’r 1400 o bobl y mae’r Dreth Ystafell Wely yn effeithio arnynt, a thrwy hynny maent mewn gwirionedd yn arbed Llywodraeth y DG rhag canlyniadau ei ffolineb ei hun.

“Mae arian yn ddigon prin i awdurdodau lleol fel y mae hi, felly mae eu gorfodi i dalu dros Lywodraeth y DG oherwydd ei methiant polisi difrifol yn annerbyniol: chaiff hyn ddim parhau.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.