Cyfarfod Gweinidog Gweriniaeth Iwerddon dros Faterion Ewropeaidd i drafod dyfodol masnach

0122584.jpg

Roedd y llif masnach gref barhaus rhwng Cymru a Gweriniaeth Iwerddon a pheryglon senario Brexit Heb Gytundeb ar yr agenda wrth i'r Arweinydd Adam Price a'r Gweindiog Cysgodol dros yr Economi a'r Aelod Cynulliad Plaid Cymru Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth, gyfarfod â'r Gweinidog Gwladol dros Faterion Ewropeaidd Helen McEntee yn Nulyn yr wythnos diwethaf.

Wrth ymweld â Gweriniaeth Iwerddon ochr yn ochr ag arweinydd Plaid Cymru Adam Price yr wythnos diwethaf, cyfarfu Mr Price a Mr ap Iorwerth â Gweinidog Gwladol yr Iwerddon i drafod pwysigrwydd masnach rhwng Cymru a'r Weriniaeth, a phwysigrwydd masnach barhaus ddi-dor rhwng Caergybi a Dulyn.

Mae traffig trwy Borthladd Caergybi wedi cynyddu 694% ers dechrau'r Farchnad Sengl ym 1993, ac yn 2016 pasiodd dros un filiwn o gerbydau trwy borthladdoedd Cymru, ac mae nifer o arbenigwyr wedi nodi sut y byddai Porthladd Caergybi yn un o'r rhai fydd yn colli fwyaf pe bai Brexit Heb Gytundeb.

Yn dilyn y cyfarfod yn Nulyn, dywedodd Mr ap Iorwerth:


"Ni fu amser pwysicach erioed i ddatblygu'r cysylltiadau rhwng ein cenhedloedd. Roedd yn amlwg bod y gweinidog yn rhannu fy mhryderon am ddyfodol Porthladdoedd Cymru - ac yn arbennig Porthladd Caergybi - yng ngoleuni Brexit, yn enwedig yn achos senario Brexit Heb Gytundeb.

"Mae parhau â llif ddi-dor o fasnach rhwng Caergybi a Dulyn er budd pawb

waeth pa fargen Brexit - os o gwbl – fydd yn digwydd. Mae'n hollbwysig ein bod ni'n osgoi Brexit Heb Gytundeb. Mae Plaid Cymru yn cynnal dadl yn y Cynulliad am beryglon Brexit Heb Gytundeb yr wythnos hon, ble byddwn yn gwneud achos i dynnu Brexit Heb Gytundeb allan o’r opsiynau posibl.

"Rwy'n credu mai'r fargen orau y gallwn ei gael yw'r un sydd gennym ar hyn o bryd, a chredaf y dylai ein perthynas gyda’r Undeb Ewropeaidd gael ei roi fel Pleidlais i’r Bobl nawr bod gennym ddarlun clir o'r hyn y mae Brexit yn ei olygu."

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.