Peidiwch gwneud Cymru yn dir dympio niwclear

45157450571_a5244c419a_o.jpg

Ni ddylai Cymru fod yn dir dympio niwclear.

Dyna farn gweinidog ynni cysgodol Plaid Cymru, Llyr Gruffydd AC, oedd yn ymateb i wahoddiad a anfonwyd i arweinwyr cyngor ledled Cymru a Lloegr yn gofyn iddynt gynnal cyfleusterau gwaredu gwastraff Niwclear.

Mae'r gwahoddiad, gan Bruce McKirdy, Rheolwr Gyfarwyddwr Radioactive Waste Management Limited, yn cynnwys cymhellion ariannol i awdurdodau lleol sydd yn dioddef o ddiffyg arian i ddod yn rhan o'r broses.

Meddai Llyr Gruffydd AC,

“Dylai Cymru wrthod cynlluniau i greu safle gwaredu a fyddai'n storio 650,000 metr ciwbig o wastraff. Mae yna lawer o gyfyngiadau daearegol, gan gynnwys agosrwydd caffaelwyr tanddaearol, dyddodion glo, yn ogystal â ffurfiau creigiau anaddas. Dylai’r fath safleoedd fod ymhell i ffwrdd o unrhyw boblogaeth.

“Mae Cymru wedi cynnal mwy na'i chyfran o gyfleusterau niwclear yn y gorffennol ac mae'n amser i ni sefyll ar ein traed a dweud 'digon yn ddigon' i waredu gwastraff yma. O’r ymchwil mae fy swyddfa wedi ei wneud, mae gwaredu gwastraff niwclear yn fater enfawr ledled y byd ac nid yw’n fater sydd eto wedi ei ddatrys."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.