Leanne yn condemnio gwaharddiad Trump ar fewnfudo

Leanne Wood AM

Mae Leanne Wood wedi condemnio gwaharddiad Arlywydd Donald Trump ar fewnfudo.

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood AC:

"Credaf mewn goddefgarwch tuag at eraill, cydraddoldeb, a derbyn ffydd a chrefyddau eraill" - nid fy ngeiriau i, ond y rhai ddefnyddiodd Theresa May wrth ddiffinio beth mae hi'n ei ystyried yn 'werthoedd Prydeinig'. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, mae'r geiriau hynny swnio'n ddiystyr.

"Gwelsom ddiffyg arweinyddiaeth difrifol ac ymddygiad llwfr gan y Prif Weinidog yn ei methiant i gondemnio gweithredoedd afresymol, di-sail Donald Trump sydd â pholisïau yn seiliedig ar ddim byd mwy na rhagfarn hiliol a goruchafiaeth gwyn.

"Mae'r polisïau Islamoffobaidd hyn yn gyrru unigolion sydd eisoes wedi eu hynysu yn bellach i gyrion ein cymunedau. Mae hy yn arwain at ddieithrio pellach gan danseilio diogelwch pawb.

"Mae'r ymateb i gamau Trump wedi achosi dicter disgwyliedig ar draws y byd a dylid ei gondemnio yn ddiamod gan bawb.

"Cred Plaid Cymru fod angen gwleidyddiaeth fwy tosturiol a charedig, gyda llawer llai o'r casineb a'r creulondeb mae Trump yn ei annog yn yr Unol Daleithiau."

DIWEDD

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.