Cyfrannwch

Mae Plaid Cymru yn gwneud popeth o fewn ein grym i sicrhau mai Adam Price fydd Prif Weinidog nesaf ein gwlad. Os ydym am ffurfio'r llywodraeth Plaid Cymru gyntaf erioed, mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch i'n hymgyrch heddiw.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk


Dangos 384 o ymatebion

 • Dyfrig Walters
  donated 2020-03-26 08:56:21 +0000
 • Robart Edwards
  donated 2020-03-16 11:08:02 +0000
 • Dilwyn Edwards
  donated 2020-03-11 21:44:20 +0000
 • Ben Jones
  donated 2020-03-02 11:09:44 +0000
 • Nia MacMillan
  donated 2020-03-01 09:56:17 +0000
 • Manon Jones
  donated 2020-01-29 13:47:58 +0000
 • Cathryn Davies
  donated 2020-01-29 13:41:58 +0000
 • Kathryn Nia Jones
  donated 2019-12-10 09:49:18 +0000
 • Gareth Rhys
  donated 2019-12-09 23:48:36 +0000
 • Rhys Morris
  donated 2019-12-09 19:09:51 +0000
 • Huw Morgan
  donated 2019-12-09 19:04:57 +0000
 • Maurizio Sorge
  donated 2019-12-08 20:16:37 +0000
 • Jeff Stone
  donated 2019-12-06 11:22:13 +0000
 • Rhydian Gwilym
  donated via 2019-12-05 14:09:32 +0000
 • adrian savill
  donated 2019-12-05 13:33:07 +0000
 • David Philip Mai
  donated 2019-12-02 10:51:37 +0000
 • Ifor Glyn
  donated 2019-12-01 21:36:47 +0000
 • Emlyn Davies
  donated 2019-12-01 16:50:04 +0000
 • joy davies
  donated 2019-12-01 16:31:23 +0000
 • Jaci Taylor
  donated 2019-12-01 07:40:45 +0000
 • Gwyn Hughes
  donated 2019-11-29 21:07:12 +0000
 • Stephen Phillips
  donated 2019-11-29 21:05:20 +0000
 • Dyfan Roberts
  donated 2019-11-29 11:01:39 +0000
 • Delyth Gray
  donated 2019-11-28 23:19:08 +0000
 • Jim O'Rourke
  donated 2019-11-28 20:13:37 +0000
 • Ann Fychan
  donated 2019-11-25 21:35:55 +0000
 • Huw John
  donated 2019-11-25 18:34:14 +0000
 • Llinos C Davies
  donated 2019-11-25 18:29:15 +0000
 • Alun Llwyd
  donated 2019-11-25 18:27:10 +0000
 • Nia Roberts
  donated 2019-11-25 18:23:40 +0000