Cyfrannwch

Ar 23 Mai bydd gan Gymru'r cyfle i anfon neges glir i San Steffan. Dyma’n cyfle i ddweud wrth sefydliad San Steffan ein bod wedi cael llond bol o’u llanast, hen ddigon ar eu haerllugrwydd, a’n bod wedi syrffedu ar eu ffraeo mewnol. Bydd pob ceiniog rydym yn codi yn ein helpu i rannu'n neges bositif o Gymru Newydd mewn Ewrop Newydd.

Gyda’n gilydd, gallwn ennill Cymru Newydd. Mae Plaid Cymru yn bwriadu ennill Etholiad Cyffredinol Cymru yn 2021 a dod yn Llywodraeth ein cenedl.

Er mwyn ennill ymhob cornel o’n gwlad mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch beth y gallwch i’n hymgyrch ni i ennill Cymru Newydd.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk

Yn ystod cyfnodau etholiadol bydd rhaid i ni gofnodi ac adrodd bob cyfraniad dros £50.

 


Dangos 270 o ymatebion

 • Daniel Heneghan
  donated 2019-06-15 00:10:29 +0100
 • Mair Martin
  donated 2019-06-14 13:49:03 +0100
 • Siân Cwper
  donated 2019-06-14 12:19:44 +0100
 • Robart Edwards
  donated 2019-06-14 11:03:10 +0100
 • Meinir Huws
  donated 2019-06-12 17:58:45 +0100
 • Chris Schoen
  donated 2019-06-06 19:08:52 +0100
 • Bruce Lane
  donated 2019-05-22 16:19:06 +0100
 • megan Tomos
  donated 2019-05-20 19:05:59 +0100
 • Arthur Rowlands
  donated 2019-05-18 12:44:05 +0100
 • Hywel Wigley
  donated 2019-05-17 18:03:51 +0100
 • Dafydd Oliver
  followed this page 2019-05-15 22:19:51 +0100
 • Dafydd Oliver
  donated 2019-05-15 22:19:30 +0100
 • Gareth Huws
  donated 2019-05-13 17:59:03 +0100
 • Ellen Ap Gwynn
  donated via 2019-05-08 10:38:49 +0100
 • David Jones
  donated via 2019-05-05 08:33:23 +0100
 • Iolo Price
  donated 2019-05-04 12:18:58 +0100
 • Manon Wynne Davies
  donated 2019-05-04 10:13:53 +0100
 • Kelvin Edwards
  donated 2019-05-03 15:16:11 +0100
 • Gareth Thomas
  donated 2019-05-02 20:25:14 +0100
 • Paula Roberts
  donated via 2019-05-02 18:49:09 +0100
 • Rhys Dafis
  donated 2019-05-02 15:09:32 +0100
 • Tegwen Parri
  donated via 2019-05-02 00:12:10 +0100
 • Llinos C Davies
  donated 2019-05-01 10:19:25 +0100
 • Annette Hughes
  donated 2019-05-01 10:18:17 +0100
 • megan Tomos
  donated 2019-04-26 18:07:36 +0100
 • maralyn davies
  donated 2019-04-20 14:18:43 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2019-04-19 15:22:55 +0100
 • Richard Thomas
  donated 2019-04-18 09:44:56 +0100
 • Malcolm Davies
  donated 2019-04-17 09:11:36 +0100
 • Isobel Carter
  donated 2019-04-17 07:33:25 +0100