Cyfrannwch

Ni yw Cymru. Cefnogwch Cymru, cefnogwch Plaid Cymru yn yr etholiad cyffredinol.

Er mwyn ennill ymhob cornel o’n gwlad mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch beth y gallwch i’n hymgyrch ni i ennill Cymru Newydd.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk


Dangos 378 o ymatebion

 • Kathryn Jones
  donated 2019-12-10 09:49:18 +0000
 • Gareth Rees
  donated 2019-12-09 23:48:36 +0000
 • Rhys Morris
  donated 2019-12-09 19:09:51 +0000
 • Huw Morgan
  donated 2019-12-09 19:04:57 +0000
 • Maurizio Sorge
  donated 2019-12-08 20:16:37 +0000
 • Jeff Stone
  donated 2019-12-06 11:22:13 +0000
 • rhydian gwilym
  donated via 2019-12-05 14:09:32 +0000
 • adrian savill
  donated 2019-12-05 13:33:07 +0000
 • Phil Davies
  donated 2019-12-02 10:51:37 +0000
 • Ifor Efans
  donated 2019-12-01 21:36:47 +0000
 • Emlyn Davies
  donated 2019-12-01 16:50:04 +0000
 • joy davies
  donated 2019-12-01 16:31:23 +0000
 • Jacqueline Taylor
  donated 2019-12-01 07:40:45 +0000
 • Gwyn Hughes
  donated 2019-11-29 21:07:12 +0000
 • Stephen Phillips
  donated 2019-11-29 21:05:20 +0000
 • Dyfan Roberts
  donated 2019-11-29 11:01:39 +0000
 • Delyth Gray
  donated 2019-11-28 23:19:08 +0000
 • Jim o’Rourke
  donated 2019-11-28 20:13:37 +0000
 • Ann Fychan
  donated 2019-11-25 21:35:55 +0000
 • D Huw John
  donated 2019-11-25 18:34:14 +0000
 • Llinos C Davies
  donated 2019-11-25 18:29:15 +0000
 • Alun a Tegwen Llwyd
  donated 2019-11-25 18:27:10 +0000
 • Nia Roberts
  donated 2019-11-25 18:23:40 +0000
 • Meinir Huws
  donated 2019-11-25 16:56:03 +0000
 • Arthur Williams
  donated 2019-11-21 21:37:42 +0000
 • Wendy Lloyd Jones
  donated 2019-11-15 16:35:55 +0000
 • Siôn Jobbins
  donated 2019-11-13 15:18:59 +0000
 • Cynog Dafis
  donated 2019-11-13 09:53:17 +0000
 • Anne Jones
  donated 2019-11-12 14:46:51 +0000
 • Elin Mair
  donated 2019-11-12 09:53:42 +0000