Cyfrannwch

Mae Plaid Cymru yw'r unig blaid sydd yn bodoli er mwyn sicrhau dyfodol llewyrchus i'n cenedl a'i phobl. Bydd pob ceiniog rydych yn ei gyfrannu yn mynd tuag at warchod ein cenedl, ein cymunedau a'n hiaith.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk

Yn ystod cyfnodau etholiadol bydd rhaid i ni gofnodi ac adrodd bob cyfraniad dros £50.

 


Dangos 189 o ymatebion

 • Gwyn Roberts
  donated 2018-12-24 11:33:55 +0000
 • Aled Rowlands
  donated 2018-10-19 09:20:07 +0100
 • Peter Gillard
  donated via 2018-10-16 18:23:53 +0100
 • Steffan Wilson-Jones
  donated 2018-10-15 22:13:14 +0100
 • Ian Richards
  donated 2018-10-15 12:20:09 +0100
 • Tecwyn Evans
  donated 2018-10-15 11:56:18 +0100
 • Geraint Davies
  donated via 2018-10-13 11:09:08 +0100
 • Dinah Ellis
  donated 2018-10-12 17:08:25 +0100
 • Jean Ellis
  donated 2018-10-10 18:44:57 +0100
 • Anthony McHarg
  donated 2018-10-10 11:56:35 +0100
 • Branwen Gwyn
  donated 2018-10-10 11:05:27 +0100
 • Eilir Jones
  donated 2018-10-09 00:17:49 +0100
 • Gareth Lewis
  donated 2018-10-08 22:04:21 +0100
 • Camwy MacDonald
  donated 2018-10-08 19:59:57 +0100
 • Gareth Huws
  donated 2018-09-20 12:30:46 +0100
 • Ann Jones
  donated 2018-09-19 13:45:09 +0100
 • Dafydd Meurig
  donated 2018-09-18 21:27:34 +0100
 • Peter James
  donated 2018-09-18 12:09:33 +0100
 • Stephen Edward Lake
  donated via 2018-03-18 15:52:05 +0000
 • Elwyn Thomas
  donated 2018-03-01 16:16:24 +0000
 • Alwyn Williams
  donated 2018-03-01 10:55:05 +0000
 • Gareth Huws
  donated 2018-02-02 10:18:31 +0000
 • Meinir Boyns
  donated 2018-01-26 00:08:34 +0000
 • Emyr Williams
  donated 2018-01-25 11:08:04 +0000
 • Mair Heulyn Rees
  donated 2018-01-25 08:23:29 +0000
 • Sioned Williams
  donated via 2018-01-23 18:09:12 +0000
 • Stephen Rule
  donated 2018-01-23 16:53:00 +0000
 • Llyr Williams
  donated via 2018-01-23 16:19:40 +0000
 • Iwan Griffiths
  donated via 2018-01-23 15:42:09 +0000
 • Nigel Callaghan
  donated 2018-01-23 14:51:07 +0000