Cyfrannwch

Ni yw Cymru. Cefnogwch Cymru, cefnogwch Plaid Cymru yn yr etholiad cyffredinol.

Er mwyn ennill ymhob cornel o’n gwlad mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch beth y gallwch i’n hymgyrch ni i ennill Cymru Newydd.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk


Dangos 350 o ymatebion

 • Dyfrig Berry
  donated 2017-04-24 19:01:01 +0100
 • Gareth Huws
  donated 2017-04-24 10:51:52 +0100
 • Allan Pickard
  donated 2017-04-24 09:42:42 +0100
 • arfon griffiths
  donated 2017-04-24 09:28:58 +0100
 • Gwenllian Owen
  donated 2017-04-23 22:40:58 +0100
 • John Williams
  donated 2017-04-23 22:38:33 +0100
 • Sion Goronwy
  donated 2017-04-21 23:09:20 +0100
 • Rory Francis
  donated 2017-04-21 17:54:23 +0100
 • Eira Jones
  donated 2017-04-21 17:08:46 +0100
 • Graham Hall
  donated 2017-04-21 12:16:37 +0100
 • Robart Edwards
  donated 2017-04-21 10:53:13 +0100
 • Arwel John
  donated 2017-04-21 10:30:35 +0100
 • Cath ac Alwyn Williams
  donated 2017-04-21 10:23:05 +0100
 • Heledd Whittingham
  followed this page 2017-04-21 08:10:19 +0100
 • Gareth Cardew-Richardson
  donated 2017-04-21 07:15:13 +0100
 • Christopher Schoen
  posted about this on Facebook 2017-04-20 20:47:53 +0100
  Just made a donation to plaid 2016 CYM
 • Christopher Schoen
  donated 2017-04-20 20:46:42 +0100
 • Richard Williams
  donated 2017-04-20 20:27:14 +0100
 • Geraint Williams
  donated 2017-04-20 18:57:50 +0100
 • Sian Edwards
  donated 2017-04-20 18:52:58 +0100
 • Owain Elidir
  donated 2017-04-20 18:46:24 +0100
 • Garffild Lewis
  donated 2017-04-20 18:20:10 +0100
 • Dafydd Thomas
  donated 2017-04-20 18:01:44 +0100
 • Huw John
  donated 2017-04-20 17:47:13 +0100
 • Palmer Parry
  donated 2017-04-20 17:34:03 +0100
 • Branwen Chilton
  donated 2017-04-20 17:24:55 +0100
 • Darryl Stevens
  donated 2017-04-20 17:22:38 +0100
 • Gruffydd Davies
  donated 2017-04-20 17:19:19 +0100
 • Rheinallt Parri
  donated 2017-04-20 16:45:05 +0100
 • Gareth Rhys
  donated 2017-04-20 12:33:01 +0100