Cyfrannwch

Mae Plaid Cymru yn gwneud popeth o fewn ein grym i sicrhau mai Adam Price fydd Prif Weinidog nesaf ein gwlad. Os ydym am ffurfio'r llywodraeth Plaid Cymru gyntaf erioed, mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch i'n hymgyrch heddiw.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk


Dangos 378 o ymatebion

 • Miranda Jones
  donated 2019-11-10 20:30:31 +0000
 • Chris a Mike Simpkins
  donated 2019-11-10 07:30:37 +0000
 • Robert Zepf
  followed this page 2019-11-09 21:27:44 +0000
 • Aled Gruffudd
  donated 2019-11-09 07:45:58 +0000
 • Lowri Mair Jones
  donated 2019-11-08 21:06:47 +0000
 • Dennis Jones
  donated 2019-11-08 20:36:02 +0000
 • Alun a Heulwen James
  donated 2019-11-08 19:36:07 +0000
 • Alun a Mair Rees
  donated 2019-11-08 19:02:07 +0000
 • Dulyn Griffith
  donated 2019-11-08 18:39:04 +0000
 • Mared Owen
  donated 2019-11-08 16:42:49 +0000
 • Gareth Huws
  donated 2019-11-07 11:31:50 +0000
 • Cath ac Alwyn Williams
  donated 2019-11-07 10:58:08 +0000
 • Morwen Rowlands
  donated 2019-11-06 17:04:48 +0000
 • Huw Davies
  donated via 2019-11-05 11:57:43 +0000
 • Deri Tomos
  donated 2019-11-05 10:55:00 +0000
 • iolo Price
  donated 2019-11-03 19:23:08 +0000
 • Rhiannon Davies
  donated 2019-11-03 14:18:52 +0000
 • Lesley Williams
  donated 2019-11-03 12:00:52 +0000
 • Robert Evans
  donated 2019-11-02 18:09:41 +0000
 • Catrin Dafydd
  donated 2019-11-02 15:33:36 +0000
 • Eluned Evans
  donated 2019-11-02 12:30:46 +0000
 • Cathryn Davies
  donated 2019-11-02 09:08:08 +0000
 • david howells
  donated 2019-11-01 17:59:07 +0000
 • Dyfrig Siencyn
  donated 2019-11-01 16:03:21 +0000
 • Angharad Garlick
  donated 2019-11-01 15:20:25 +0000
 • Denley Owen
  donated 2019-11-01 15:06:44 +0000
 • Arwel John
  donated 2019-10-31 19:31:02 +0000
 • Louise Hutchinson
  donated 2019-10-31 18:47:53 +0000
 • R Alun Evans
  donated 2019-10-31 12:29:38 +0000
 • david morgan
  donated 2019-10-31 11:31:35 +0000