Cyfrannwch

Ni yw Cymru. Cefnogwch Cymru, cefnogwch Plaid Cymru yn yr etholiad cyffredinol.

Er mwyn ennill ymhob cornel o’n gwlad mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch beth y gallwch i’n hymgyrch ni i ennill Cymru Newydd.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk


Dangos 378 o ymatebion

 • Miranda Jones
  donated 2019-11-10 20:30:31 +0000
 • Chris a Mike Simpkins
  donated 2019-11-10 07:30:37 +0000
 • Robert Zepf
  followed this page 2019-11-09 21:27:44 +0000
 • Aled Gruffudd
  donated 2019-11-09 07:45:58 +0000
 • Lowri Mair Jones
  donated 2019-11-08 21:06:47 +0000
 • Dennis Jones
  donated 2019-11-08 20:36:02 +0000
 • Alun a Heulwen James
  donated 2019-11-08 19:36:07 +0000
 • Alun a Mair Rees
  donated 2019-11-08 19:02:07 +0000
 • Dulyn Griffith
  donated 2019-11-08 18:39:04 +0000
 • Mared Owen
  donated 2019-11-08 16:42:49 +0000
 • Gareth Huws
  donated 2019-11-07 11:31:50 +0000
 • Cath ac Alwyn Williams
  donated 2019-11-07 10:58:08 +0000
 • Morwen Rowlands
  donated 2019-11-06 17:04:48 +0000
 • Huw Davies
  donated via 2019-11-05 11:57:43 +0000
 • Deri Tomos
  donated 2019-11-05 10:55:00 +0000
 • iolo Price
  donated 2019-11-03 19:23:08 +0000
 • Rhiannon Davies
  donated 2019-11-03 14:18:52 +0000
 • Lesley Williams
  donated 2019-11-03 12:00:52 +0000
 • Robert Evans
  donated 2019-11-02 18:09:41 +0000
 • Catrin Dafydd
  donated 2019-11-02 15:33:36 +0000
 • Eluned Evans
  donated 2019-11-02 12:30:46 +0000
 • Cathryn Davies
  donated 2019-11-02 09:08:08 +0000
 • david howells
  donated 2019-11-01 17:59:07 +0000
 • Dyfrig Siencyn
  donated 2019-11-01 16:03:21 +0000
 • Angharad Garlick
  donated 2019-11-01 15:20:25 +0000
 • Denley Owen
  donated 2019-11-01 15:06:44 +0000
 • Arwel John
  donated 2019-10-31 19:31:02 +0000
 • Louise Hutchinson
  donated 2019-10-31 18:47:53 +0000
 • R Alun Evans
  donated 2019-10-31 12:29:38 +0000
 • david morgan
  donated 2019-10-31 11:31:35 +0000