Cyfrannwch

Gyda’n gilydd, gallwn ennill Cymru Newydd. Mae Plaid Cymru yn bwriadu ennill Etholiad Cyffredinol Cymru yn 2021 a dod yn Llywodraeth ein cenedl.

Er mwyn ennill ymhob cornel o’n gwlad mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch beth y gallwch i’n hymgyrch ni i ennill Cymru Newydd.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk

Yn ystod cyfnodau etholiadol bydd rhaid i ni gofnodi ac adrodd bob cyfraniad dros £50.

 


Dangos 270 o ymatebion

 • Arfon Bebb
  followed this page 2019-04-16 19:49:49 +0100
 • Gaynor Watts-Lewis
  donated 2019-04-16 19:42:48 +0100
 • Gaynor Watts-Lewis
  donated 2019-04-16 19:41:23 +0100
 • Siân Cwper
  donated 2019-04-16 18:17:40 +0100
 • Gareth Rhys
  donated 2019-04-16 18:01:49 +0100
 • Sion Goronwy Jones
  donated 2019-04-16 17:56:29 +0100
 • Eiry Hunter
  donated 2019-04-16 17:42:54 +0100
 • Fflur Gwenllian Roberts
  donated 2019-04-16 17:36:58 +0100
 • John Wilson
  donated 2019-04-02 18:25:07 +0100
 • Siân Cwper
  donated 2019-04-02 14:35:48 +0100
 • Ellen Ap Gwynn
  donated via 2019-04-01 14:32:33 +0100
 • Richard Thomas
  donated 2019-03-27 22:29:37 +0000
 • Adrian Savill
  donated 2019-03-27 17:56:24 +0000
 • maralyn davies
  donated 2019-03-27 17:42:23 +0000
 • Llinos C Davies
  donated 2019-03-27 14:41:40 +0000
 • Morys Rhys
  donated 2019-03-27 13:20:36 +0000
 • Dafydd Iwan
  donated 2019-03-27 12:57:04 +0000
 • Peter James
  donated 2019-03-27 12:40:01 +0000
 • Mirain Llwyd Owen
  donated 2019-03-25 20:38:45 +0000
 • Eluned Evans
  donated 2019-03-24 12:51:38 +0000
 • Eluned Evans
  donated 2019-03-24 12:49:12 +0000
 • Gruffydd Aled Williams
  donated 2019-03-20 15:33:07 +0000
 • Robart Hywel Wyn Williams
  donated via 2019-03-19 14:24:53 +0000
 • Chris Schoen
  donated 2019-03-19 13:11:02 +0000
 • Angharad Rhys
  donated 2019-03-13 19:18:35 +0000
 • Arthur Rowlands
  donated 2019-03-12 12:13:32 +0000
 • Gareth Huws
  donated 2019-03-12 09:47:40 +0000
 • Emyr Evans
  donated 2019-03-09 13:36:28 +0000
 • Llinor Ap Gwynedd
  followed this page 2019-03-09 13:13:48 +0000
 • Llinor Ap Gwynedd
  donated via 2019-03-09 13:12:16 +0000