Cyfrannwch

Ni yw Cymru. Cefnogwch Cymru, cefnogwch Plaid Cymru yn yr etholiad cyffredinol.

Er mwyn ennill ymhob cornel o’n gwlad mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch beth y gallwch i’n hymgyrch ni i ennill Cymru Newydd.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk


Dangos 378 o ymatebion

 • Gareth Thomas
  donated 2019-10-31 09:56:31 +0000
 • Gwyn Llewelyn
  donated 2019-10-31 03:32:07 +0000
 • Paula Roberts
  donated via 2019-10-30 21:34:38 +0000
 • william griffiths
  donated 2019-10-30 19:23:11 +0000
 • Alwyn Roberts
  donated 2019-10-30 18:16:10 +0000
 • Gwynedd Williams
  donated 2019-10-30 17:56:03 +0000
 • Brian Dafis
  donated 2019-10-30 17:46:24 +0000
 • Phil Evans
  donated 2019-10-30 17:37:09 +0000
 • Meinir Jones
  donated 2019-10-30 17:35:38 +0000
 • Aled Rowlands
  donated 2019-10-30 16:59:17 +0000
 • Gwenllian Jenkins
  donated 2019-10-30 16:40:08 +0000
 • Heddwyn Jones
  donated 2019-10-30 13:52:47 +0000
 • Nicholas Morgan
  donated 2019-10-30 12:26:13 +0000
 • Hywel Jones
  donated 2019-10-30 12:18:16 +0000
 • Richard Jones
  donated 2019-10-30 09:29:30 +0000
 • Owen Pooley
  donated 2019-10-30 08:44:19 +0000
 • Daniel Heneghan
  donated 2019-10-29 22:33:19 +0000
 • arfon griffiths
  donated 2019-10-29 21:14:08 +0000
 • Mair Martin
  donated 2019-10-29 20:52:14 +0000
 • Anne Jones
  donated 2019-10-29 20:40:17 +0000
 • Meg Elis
  donated 2019-10-29 20:30:42 +0000
 • siwan jobbins
  donated via 2019-10-28 12:53:02 +0000
 • e j huws
  donated 2019-10-26 16:20:34 +0100
 • Vivienne Davies
  donated 2019-10-26 08:57:33 +0100
 • Jane Aaron
  donated 2019-10-26 00:25:00 +0100
 • Dafydd Fryer
  donated 2019-10-25 21:55:33 +0100
 • Medwyn Williams
  donated 2019-10-25 15:23:39 +0100
 • Gwyneth Wynn Uí Ghaora
  followed this page 2019-10-25 15:07:23 +0100
 • Gwyneth Wynn Uí Ghaora
  donated 2019-10-25 15:06:41 +0100
 • Emlyn Roberts
  donated 2019-10-25 14:30:59 +0100