Cyfrannwch

Mae Plaid Cymru yn gwneud popeth o fewn ein grym i sicrhau mai Adam Price fydd Prif Weinidog nesaf ein gwlad. Os ydym am ffurfio'r llywodraeth Plaid Cymru gyntaf erioed, mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch i'n hymgyrch heddiw.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk


Dangos 384 o ymatebion

 • Dyfrig Siencyn
  donated 2019-11-01 16:03:21 +0000
 • Angharad Garlick
  donated 2019-11-01 15:20:25 +0000
 • Denley Owen
  donated 2019-11-01 15:06:44 +0000
 • Meinir John
  donated 2019-10-31 19:31:02 +0000
 • Louise Hutchinson
  donated 2019-10-31 18:47:53 +0000
 • R Alun Evans
  donated 2019-10-31 12:29:38 +0000
 • richard morgan
  donated 2019-10-31 11:31:35 +0000
 • Gareth Thomas
  donated 2019-10-31 09:56:31 +0000
 • Gwyn Williams
  donated 2019-10-31 03:32:07 +0000
 • Paula Roberts
  donated via 2019-10-30 21:34:38 +0000
 • william griffiths
  donated 2019-10-30 19:23:11 +0000
 • Alwyn Roberts
  donated 2019-10-30 18:16:10 +0000
 • Gwynedd Williams
  donated 2019-10-30 17:56:03 +0000
 • Brian Dafis
  donated 2019-10-30 17:46:24 +0000
 • Phil Evans
  donated 2019-10-30 17:37:09 +0000
 • Meinir Eluned Jones
  donated 2019-10-30 17:35:38 +0000
 • Aled Rowlands
  donated 2019-10-30 16:59:17 +0000
 • Gwenllian Jenkins
  donated 2019-10-30 16:40:08 +0000
 • Robert Jones
  donated 2019-10-30 13:52:47 +0000
 • Nicholas Morgan
  donated 2019-10-30 12:26:13 +0000
 • Hywel Jones
  donated 2019-10-30 12:18:16 +0000
 • Richard Jones
  donated 2019-10-30 09:29:30 +0000
 • Owen Pooley
  donated 2019-10-30 08:44:19 +0000
 • Daniel Heneghan
  donated 2019-10-29 22:33:19 +0000
 • Arfon Rhys Griffiths
  donated 2019-10-29 21:14:08 +0000
 • Mair Martin
  donated 2019-10-29 20:52:14 +0000
 • Anne Jones
  donated 2019-10-29 20:40:17 +0000
 • Meg Elis
  donated 2019-10-29 20:30:42 +0000
 • siwan jobbins
  donated via 2019-10-28 12:53:02 +0000
 • e j huws
  donated 2019-10-26 16:20:34 +0100