Cyfrannwch

Ar 23 Mai bydd gan Gymru'r cyfle i anfon neges glir i San Steffan. Dyma’n cyfle i ddweud wrth sefydliad San Steffan ein bod wedi cael llond bol o’u llanast, hen ddigon ar eu haerllugrwydd, a’n bod wedi syrffedu ar eu ffraeo mewnol. Bydd pob ceiniog rydym yn codi yn ein helpu i rannu'n neges bositif o Gymru Newydd mewn Ewrop Newydd.

Gyda’n gilydd, gallwn ennill Cymru Newydd. Mae Plaid Cymru yn bwriadu ennill Etholiad Cyffredinol Cymru yn 2021 a dod yn Llywodraeth ein cenedl.

Er mwyn ennill ymhob cornel o’n gwlad mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch beth y gallwch i’n hymgyrch ni i ennill Cymru Newydd.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk

Yn ystod cyfnodau etholiadol bydd rhaid i ni gofnodi ac adrodd bob cyfraniad dros £50.

 


Dangos 270 o ymatebion

 • Sion Ap Glyn
  followed this page 2019-03-08 19:18:31 +0000
 • Rhys Thomas
  donated 2019-03-08 16:12:23 +0000
 • Howard Mitchell
  donated 2019-03-08 12:46:12 +0000
 • Peter Jones
  donated 2019-03-08 11:32:31 +0000
 • Peter Jones
  donated 2019-03-08 11:29:57 +0000
 • Gwenllian Daniel
  donated 2019-03-08 09:04:09 +0000
 • Gareth James
  donated 2019-03-07 23:15:50 +0000
 • Dafina Williams
  donated 2019-03-07 22:39:44 +0000
 • Siân Cwper
  donated 2019-03-07 22:29:44 +0000
 • Richard Owen
  donated via 2019-03-07 22:19:44 +0000
 • Ann Williams
  donated 2019-03-07 21:33:54 +0000
 • Dylan Huw Jones
  donated 2019-03-07 21:17:28 +0000
 • Adrian Savill
  donated 2019-03-07 20:57:24 +0000
 • Lesley Williams
  donated 2019-03-07 20:30:06 +0000
 • Gwyneth Wynn Ui Ghaora
  donated 2019-03-07 20:13:46 +0000
 • Margaret Jones
  donated via 2019-03-07 20:09:48 +0000
 • William Thomas Griffiths
  donated 2019-03-07 19:15:20 +0000
 • Carys Jones
  donated 2019-03-07 18:37:34 +0000
 • Gethin Clwyd
  donated 2019-03-04 11:37:55 +0000
 • Gwenllian Daniel
  donated 2019-03-02 08:16:09 +0000
 • Matthew Jones
  donated 2019-03-01 14:39:31 +0000
 • Gwyn Roberts
  donated 2018-12-24 11:33:55 +0000
 • Aled Rowlands
  donated 2018-10-19 09:20:07 +0100
 • Peter Gillard
  donated via 2018-10-16 18:23:53 +0100
 • Steffan Wilson-Jones
  donated 2018-10-15 22:13:14 +0100
 • Ian Richards
  donated 2018-10-15 12:20:09 +0100
 • Tecwyn Evans
  donated 2018-10-15 11:56:18 +0100
 • Geraint Davies
  donated via 2018-10-13 11:09:08 +0100
 • Dinah Ellis
  donated 2018-10-12 17:08:25 +0100
 • Robert Owen-Ellis
  donated 2018-10-10 18:44:57 +0100