Cyfrannwch

Gyda’n gilydd, gallwn ennill Cymru Newydd. Mae Plaid Cymru yn bwriadu ennill Etholiad Cyffredinol Cymru yn 2021 a dod yn Llywodraeth ein cenedl.

Er mwyn ennill ymhob cornel o’n gwlad mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch beth y gallwch i’n hymgyrch ni i ennill Cymru Newydd.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk

Yn ystod cyfnodau etholiadol bydd rhaid i ni gofnodi ac adrodd bob cyfraniad dros £50.

 


Dangos 278 o ymatebion

 • Robart Hywel Wyn Williams
  donated via 2019-03-19 14:24:53 +0000
 • Christopher Schoen
  donated 2019-03-19 13:11:02 +0000
 • Angharad Rhys
  donated 2019-03-13 19:18:35 +0000
 • Arthur Rowlands
  donated 2019-03-12 12:13:32 +0000
 • Gareth Huws
  donated 2019-03-12 09:47:40 +0000
 • Emyr Evans
  donated 2019-03-09 13:36:28 +0000
 • Llinor ap Gwynedd
  followed this page 2019-03-09 13:13:48 +0000
 • Llinor ap Gwynedd
  donated via 2019-03-09 13:12:16 +0000
 • Sion Ap Glyn
  followed this page 2019-03-08 19:18:31 +0000
 • Rhys Thomas
  donated 2019-03-08 16:12:23 +0000
 • Howard Mitchell
  donated 2019-03-08 12:46:12 +0000
 • Peter Jones
  donated 2019-03-08 11:32:31 +0000
 • Peter Jones
  donated 2019-03-08 11:29:57 +0000
 • Gwenllian Daniel
  donated 2019-03-08 09:04:09 +0000
 • Gareth James
  donated 2019-03-07 23:15:50 +0000
 • Dafina Williams
  donated 2019-03-07 22:39:44 +0000
 • Siân Cwper
  donated 2019-03-07 22:29:44 +0000
 • Richard Owen
  donated via 2019-03-07 22:19:44 +0000
 • Ann Williams
  donated 2019-03-07 21:33:54 +0000
 • Dylan Huw Jones
  donated 2019-03-07 21:17:28 +0000
 • Adrian Savill
  donated 2019-03-07 20:57:24 +0000
 • Lesley Williams
  donated 2019-03-07 20:30:06 +0000
 • Gwyneth Wynn Ui Ghaora
  donated 2019-03-07 20:13:46 +0000
 • Margaret Jones
  donated via 2019-03-07 20:09:48 +0000
 • William Thomas Griffiths
  donated 2019-03-07 19:15:20 +0000
 • carys jones
  donated 2019-03-07 18:37:34 +0000
 • Gethin Clwyd
  donated 2019-03-04 11:37:55 +0000
 • Gwenllian Daniel
  donated 2019-03-02 08:16:09 +0000
 • Matthew Jones
  donated 2019-03-01 14:39:31 +0000
 • Gwyn Roberts
  donated 2018-12-24 11:33:55 +0000