Cyfrannwch

Mae Plaid Cymru yw'r unig blaid sydd yn bodoli er mwyn sicrhau dyfodol llewyrchus i'n cenedl a'i phobl. Bydd pob ceiniog rydych yn ei gyfrannu yn mynd tuag at warchod ein cenedl, ein cymunedau a'n hiaith.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk

Yn ystod cyfnodau etholiadol bydd rhaid i ni gofnodi ac adrodd bob cyfraniad dros £50.

 


Dangos 189 o ymatebion

 • Rhosyn Celyn
  donated 2017-04-29 12:13:51 +0100
 • Iwan Williams
  donated 2017-04-28 20:32:02 +0100
 • Eryl Jones
  donated 2017-04-28 12:24:11 +0100
 • Manon Wynne Davies
  donated 2017-04-27 08:01:33 +0100
 • Paula Roberts
  donated 2017-04-26 22:18:06 +0100
 • Rosalind Temple
  donated 2017-04-26 12:03:44 +0100
 • Kathryn Nia Jones
  donated 2017-04-25 17:36:38 +0100
 • Christopher Mann
  donated 2017-04-25 12:51:00 +0100
 • Simon Chandler
  @simonchandler50 tweeted link to this page. 2017-04-25 12:34:22 +0100
  Rwyf i newydd gyfrannu tuag at ymgyrch Plaid Cymru i amddiffyn Cymru rhag y Toris. Wnewch chi wneud hefyd? https://plaidcymru-plaid2016.nationbuilder.com/donate?recruiter_id=55853
 • Simon Chandler
  donated 2017-04-25 12:31:38 +0100
 • Ioan Gruffydd
  donated via 2017-04-24 22:34:56 +0100
 • Dafydd Iwan
  @dafyddiwan tweeted link to this page. 2017-04-24 21:16:06 +0100
  Rwyf i newydd gyfrannu tuag at ymgyrch Plaid Cymru i amddiffyn Cymru rhag y Toris. Wnewch chi wneud hefyd? https://plaidcymru-plaid2016.nationbuilder.com/donate?recruiter_id=1640
 • Dafydd Iwan
  donated 2017-04-24 21:15:22 +0100
 • Erddyn Davies
  donated 2017-04-24 20:37:54 +0100
 • Dewi Lake
  donated 2017-04-24 20:17:38 +0100
 • Gwynedd Williams
  donated 2017-04-24 19:25:37 +0100
 • Math Wiliam
  donated 2017-04-24 19:14:02 +0100
 • William Gwyn
  donated 2017-04-24 19:11:10 +0100
 • John Cross
  donated 2017-04-24 19:04:38 +0100
 • Dyfrig Berry
  donated 2017-04-24 19:01:01 +0100
 • Gareth Huws
  donated 2017-04-24 10:51:52 +0100
 • allan pickard
  donated 2017-04-24 09:42:42 +0100
 • Arfon Rhys Griffiths
  donated 2017-04-24 09:28:58 +0100
 • Gwenllian Owen
  donated 2017-04-23 22:40:58 +0100
 • John Williams
  donated 2017-04-23 22:38:33 +0100
 • Sion Goronwy Jones
  donated 2017-04-21 23:09:20 +0100
 • Rory Francis
  donated 2017-04-21 17:54:23 +0100
 • Eira Jones
  donated 2017-04-21 17:08:46 +0100
 • Graham Hall
  donated 2017-04-21 12:16:37 +0100
 • Robart Edwards
  donated 2017-04-21 10:53:13 +0100