Cyfrannwch

LW_2016_states.JPG

Mae Plaid Cymru yw'r unig blaid sydd yn bodoli er mwyn sicrhau dyfodol llewyrchus i'n cenedl a'i phobl. Bydd pob ceiniog rydych yn ei gyfrannu yn mynd tuag at warchod ein cenedl, ein cymunedau a'n hiaith.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk

Yn ystod cyfnodau etholiadol bydd rhaid i ni gofnodi ac adrodd bob cyfraniad dros £50.

 


Dangos 174 o ymatebion

 • Math Wiliam
  donated 2017-04-24 19:14:02 +0100
 • William Gwyn
  donated 2017-04-24 19:11:10 +0100
 • john cross
  donated 2017-04-24 19:04:38 +0100
 • Dyfrig Berry
  donated 2017-04-24 19:01:01 +0100
 • Gareth Huws
  donated 2017-04-24 10:51:52 +0100
 • allan pickard
  donated 2017-04-24 09:42:42 +0100
 • Arfon Griffiths
  donated 2017-04-24 09:28:58 +0100
 • Gwenllian Owen
  donated 2017-04-23 22:40:58 +0100
 • John Williams
  donated 2017-04-23 22:38:33 +0100
 • John Dymond
  donated 2017-04-23 13:51:34 +0100
 • Sion Jones
  donated 2017-04-21 23:09:20 +0100
 • Rory Francis
  donated 2017-04-21 17:54:23 +0100
 • Eira Jones
  donated 2017-04-21 17:08:46 +0100
 • Graham Hall
  donated 2017-04-21 12:16:37 +0100
 • Robart Edwards
  donated 2017-04-21 10:53:13 +0100
 • Meinir John
  donated 2017-04-21 10:30:35 +0100
 • Alwyn Williams
  donated 2017-04-21 10:23:05 +0100
 • Heledd Whittingham
  followed this page 2017-04-21 08:10:19 +0100
 • Gareth Cardew-Richardson
  donated 2017-04-21 07:15:13 +0100
 • Chris Schoen
  posted about this on Facebook 2017-04-20 20:47:53 +0100
  Just made a donation to plaid 2016 CYM
 • Chris Schoen
  donated 2017-04-20 20:46:42 +0100
 • Richard Williams
  donated 2017-04-20 20:27:14 +0100
 • Geraint Williams
  donated 2017-04-20 18:57:50 +0100
 • Sian Edwards
  donated 2017-04-20 18:52:58 +0100
 • Owain Elidir
  donated 2017-04-20 18:46:24 +0100
 • Garffild Lewis
  donated 2017-04-20 18:20:10 +0100
 • Dafydd Thomas
  donated 2017-04-20 18:01:44 +0100
 • Dafydd Huw John
  donated 2017-04-20 17:47:13 +0100
 • Robert Palmer Parry
  donated 2017-04-20 17:34:03 +0100
 • Branwen Chilton
  donated 2017-04-20 17:24:55 +0100