Cyfrannwch

Mae Plaid Cymru yn gwneud popeth o fewn ein grym i sicrhau mai Adam Price fydd Prif Weinidog nesaf ein gwlad. Os ydym am ffurfio'r llywodraeth Plaid Cymru gyntaf erioed, mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch i'n hymgyrch heddiw.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk


Dangos 378 o ymatebion

 • Richard Thomas
  donated 2019-10-25 14:27:47 +0100
 • Dylan Jones
  followed this page 2019-10-25 14:18:28 +0100
 • Dylan Jones
  donated 2019-10-25 14:05:18 +0100
 • Huw Nicholas
  donated 2019-10-17 11:26:34 +0100
 • Elin Mair
  donated 2019-10-15 11:19:14 +0100
 • Cen Williams
  donated 2019-10-15 09:53:44 +0100
 • Bethan Hughes
  donated 2019-09-29 15:00:16 +0100
 • David Charles
  donated 2019-09-29 11:24:32 +0100
 • Robert D Jones
  donated 2019-09-28 13:07:15 +0100
 • Robart Edwards
  donated 2019-09-27 10:55:21 +0100
 • Arfon Gwilym
  donated 2019-09-27 09:24:29 +0100
 • Wiliam Owen
  donated 2019-07-29 17:28:53 +0100
 • Allan Pickard
  donated 2019-07-26 09:09:35 +0100
 • David Thomas
  donated 2019-07-25 15:02:32 +0100
 • Ben Jones
  donated 2019-07-24 18:53:53 +0100
 • Lowri Davies
  donated 2019-07-24 11:09:29 +0100
 • Trefor Lewis
  donated 2019-07-19 09:32:57 +0100
 • Gareth Huws
  donated 2019-07-03 12:45:13 +0100
 • Elfyn Thomas
  donated 2019-06-30 02:40:32 +0100
 • Daniel Heneghan
  donated 2019-06-15 00:10:29 +0100
 • Mair Martin
  donated 2019-06-14 13:49:03 +0100
 • Siân Cwper
  donated 2019-06-14 12:19:44 +0100
 • Robart Edwards
  donated 2019-06-14 11:03:10 +0100
 • Meinir Huws
  donated 2019-06-12 17:58:45 +0100
 • Christopher Schoen
  donated 2019-06-06 19:08:52 +0100
 • Bruce Lane
  donated 2019-05-22 16:19:06 +0100
 • megan Tomos
  donated 2019-05-20 19:05:59 +0100
 • Arthur Rowlands
  donated 2019-05-18 12:44:05 +0100
 • Hywel Wigley
  donated 2019-05-17 18:03:51 +0100
 • Dafydd Oliver 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇪🇺 #YesCymru #EU #Ue
  followed this page 2019-05-15 22:19:51 +0100