Cyfrannwch

Ni yw Cymru. Cefnogwch Cymru, cefnogwch Plaid Cymru yn yr etholiad cyffredinol.

Er mwyn ennill ymhob cornel o’n gwlad mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch beth y gallwch i’n hymgyrch ni i ennill Cymru Newydd.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk


Dangos 378 o ymatebion

 • Richard Thomas
  donated 2019-10-25 14:27:47 +0100
 • Dylan Jones
  followed this page 2019-10-25 14:18:28 +0100
 • Dylan Jones
  donated 2019-10-25 14:05:18 +0100
 • Huw Nicholas
  donated 2019-10-17 11:26:34 +0100
 • Elin Mair
  donated 2019-10-15 11:19:14 +0100
 • Cen Williams
  donated 2019-10-15 09:53:44 +0100
 • Bethan Hughes
  donated 2019-09-29 15:00:16 +0100
 • David Charles
  donated 2019-09-29 11:24:32 +0100
 • Robert D Jones
  donated 2019-09-28 13:07:15 +0100
 • Robart Edwards
  donated 2019-09-27 10:55:21 +0100
 • Arfon Gwilym
  donated 2019-09-27 09:24:29 +0100
 • Wiliam Owen
  donated 2019-07-29 17:28:53 +0100
 • Allan Pickard
  donated 2019-07-26 09:09:35 +0100
 • David Thomas
  donated 2019-07-25 15:02:32 +0100
 • Ben Jones
  donated 2019-07-24 18:53:53 +0100
 • Lowri Davies
  donated 2019-07-24 11:09:29 +0100
 • Trefor Lewis
  donated 2019-07-19 09:32:57 +0100
 • Gareth Huws
  donated 2019-07-03 12:45:13 +0100
 • Elfyn Thomas
  donated 2019-06-30 02:40:32 +0100
 • Daniel Heneghan
  donated 2019-06-15 00:10:29 +0100
 • Mair Martin
  donated 2019-06-14 13:49:03 +0100
 • Siân Cwper
  donated 2019-06-14 12:19:44 +0100
 • Robart Edwards
  donated 2019-06-14 11:03:10 +0100
 • Meinir Huws
  donated 2019-06-12 17:58:45 +0100
 • Christopher Schoen
  donated 2019-06-06 19:08:52 +0100
 • Bruce Lane
  donated 2019-05-22 16:19:06 +0100
 • megan Tomos
  donated 2019-05-20 19:05:59 +0100
 • Arthur Rowlands
  donated 2019-05-18 12:44:05 +0100
 • Hywel Wigley
  donated 2019-05-17 18:03:51 +0100
 • Dafydd Oliver 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇪🇺 #YesCymru #EU #Ue
  followed this page 2019-05-15 22:19:51 +0100