Cyfrannwch

Mae Plaid Cymru yw'r unig blaid sydd yn bodoli er mwyn sicrhau dyfodol llewyrchus i'n cenedl a'i phobl. Bydd pob ceiniog rydych yn ei gyfrannu yn mynd tuag at warchod ein cenedl, ein cymunedau a'n hiaith.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk

Yn ystod cyfnodau etholiadol bydd rhaid i ni gofnodi ac adrodd bob cyfraniad dros £50.

 


Dangos 189 o ymatebion

 • Arwel John
  donated 2017-04-21 10:30:35 +0100
 • Alwyn Williams
  donated 2017-04-21 10:23:05 +0100
 • Heledd Whittingham
  followed this page 2017-04-21 08:10:19 +0100
 • Gareth Cardew-Richardson
  donated 2017-04-21 07:15:13 +0100
 • Christopher schoen
  posted about this on Facebook 2017-04-20 20:47:53 +0100
  Just made a donation to plaid 2016 CYM
 • Christopher schoen
  donated 2017-04-20 20:46:42 +0100
 • Richard Williams
  donated 2017-04-20 20:27:14 +0100
 • Geraint Williams
  donated 2017-04-20 18:57:50 +0100
 • Sian Edwards
  donated 2017-04-20 18:52:58 +0100
 • Owain Elidir
  donated 2017-04-20 18:46:24 +0100
 • Garffild Lewis
  donated 2017-04-20 18:20:10 +0100
 • Dafydd Thomas
  donated 2017-04-20 18:01:44 +0100
 • Huw John
  donated 2017-04-20 17:47:13 +0100
 • Palmer Parry
  donated 2017-04-20 17:34:03 +0100
 • Branwen Chilton
  donated 2017-04-20 17:24:55 +0100
 • Darryl Neil Stevens
  donated 2017-04-20 17:22:38 +0100
 • Gruffydd davies
  donated 2017-04-20 17:19:19 +0100
 • Rheinallt Parri
  donated 2017-04-20 16:45:05 +0100
 • Gareth Rhys
  donated 2017-04-20 12:33:01 +0100
 • Lesley Williams
  donated 2017-04-20 10:02:46 +0100
 • Sioned Williams
  donated via 2017-04-19 21:31:37 +0100
 • Hedd Ladd-Lewis
  donated 2017-04-19 15:08:16 +0100
 • William Jones
  donated 2017-04-19 14:01:01 +0100
 • Elin Haf Gruffydd Jones
  donated 2017-04-19 11:42:46 +0100
 • Dafydd Lloyd
  posted about this on Facebook 2017-04-19 10:34:10 +0100
  Just made a donation to plaid 2016 CYM
 • Emily Cole
  donated 2017-04-19 10:31:02 +0100
 • Dewi Jones
  followed this page 2017-04-19 10:00:49 +0100
 • Haydn King
  donated 2017-04-19 08:51:04 +0100
 • Euros Lewis
  donated 2017-04-19 08:49:20 +0100
 • Wyn Jones
  @wynjer tweeted link to this page. 2017-04-18 23:34:36 +0100
  Newydd rhoi arian i Plaid 2016 CYM. Plîs rhowch! https://plaidcymru-plaid2016.nationbuilder.com/donate?recruiter_id=6464