Cyfrannwch

Ni yw Cymru. Cefnogwch Cymru, cefnogwch Plaid Cymru yn yr etholiad cyffredinol.

Er mwyn ennill ymhob cornel o’n gwlad mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch beth y gallwch i’n hymgyrch ni i ennill Cymru Newydd.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk


Dangos 376 o ymatebion

 • Ellen ap Gwynn
  donated via 2019-05-08 10:38:49 +0100
 • D Michael M Jones
  donated via 2019-05-05 08:33:23 +0100
 • iolo Price
  donated 2019-05-04 12:18:58 +0100
 • Manon Wynne Davies
  donated 2019-05-04 10:13:53 +0100
 • Kelvin Edwards
  donated 2019-05-03 15:16:11 +0100
 • Gareth Thomas
  donated 2019-05-02 20:25:14 +0100
 • Paula Roberts
  donated via 2019-05-02 18:49:09 +0100
 • Rhys Dafis
  donated 2019-05-02 15:09:32 +0100
 • Tegwen Parri
  donated via 2019-05-02 00:12:10 +0100
 • Llinos C Davies
  donated 2019-05-01 10:19:25 +0100
 • Dewi Hughes
  donated 2019-05-01 10:18:17 +0100
 • megan Tomos
  donated 2019-04-26 18:07:36 +0100
 • joy davies
  donated 2019-04-20 14:18:43 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2019-04-19 15:22:55 +0100
 • Richard Thomas
  donated 2019-04-18 09:44:56 +0100
 • Malcolm Davies
  donated 2019-04-17 09:11:36 +0100
 • Isobel Carter
  donated 2019-04-17 07:33:25 +0100
 • Arfon Bebb
  followed this page 2019-04-16 19:49:49 +0100
 • Hedd Ladd-Lewis
  donated 2019-04-16 19:42:48 +0100
 • Hedd Ladd-Lewis
  donated 2019-04-16 19:41:23 +0100
 • Siân Cwper
  donated 2019-04-16 18:17:40 +0100
 • Gareth Rhys
  donated 2019-04-16 18:01:49 +0100
 • Sion Goronwy
  donated 2019-04-16 17:56:29 +0100
 • Eiry Hunter
  donated 2019-04-16 17:42:54 +0100
 • Fflur Roberts
  donated 2019-04-16 17:36:58 +0100
 • John Wilson
  donated 2019-04-02 18:25:07 +0100
 • Siân Cwper
  donated 2019-04-02 14:35:48 +0100
 • Ellen ap Gwynn
  donated via 2019-04-01 14:32:33 +0100
 • Richard Thomas
  donated 2019-03-27 22:29:37 +0000
 • adrian savill
  donated 2019-03-27 17:56:24 +0000