Cyfrannwch

Mae Plaid Cymru yn gwneud popeth o fewn ein grym i sicrhau mai Adam Price fydd Prif Weinidog nesaf ein gwlad. Os ydym am ffurfio'r llywodraeth Plaid Cymru gyntaf erioed, mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch i'n hymgyrch heddiw.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk


Dangos 378 o ymatebion

 • Dafydd Oliver 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇪🇺 #YesCymru #EU #Ue
  donated 2019-05-15 22:19:30 +0100
 • Gareth Huws
  donated 2019-05-13 17:59:03 +0100
 • Ellen ap Gwynn
  donated via 2019-05-08 10:38:49 +0100
 • D Michael M Jones
  donated via 2019-05-05 08:33:23 +0100
 • iolo Price
  donated 2019-05-04 12:18:58 +0100
 • Manon Wynne Davies
  donated 2019-05-04 10:13:53 +0100
 • Kelvin Edwards
  donated 2019-05-03 15:16:11 +0100
 • Gareth Thomas
  donated 2019-05-02 20:25:14 +0100
 • Paula Roberts
  donated via 2019-05-02 18:49:09 +0100
 • Rhys Dafis
  donated 2019-05-02 15:09:32 +0100
 • Tegwen Parri
  donated via 2019-05-02 00:12:10 +0100
 • Llinos C Davies
  donated 2019-05-01 10:19:25 +0100
 • Dewi Hughes
  donated 2019-05-01 10:18:17 +0100
 • megan Tomos
  donated 2019-04-26 18:07:36 +0100
 • joy davies
  donated 2019-04-20 14:18:43 +0100
 • Patrick James Daley
  donated 2019-04-19 15:22:55 +0100
 • Richard Thomas
  donated 2019-04-18 09:44:56 +0100
 • Malcolm Davies
  donated 2019-04-17 09:11:36 +0100
 • Isobel Carter
  donated 2019-04-17 07:33:25 +0100
 • Arfon Bebb
  followed this page 2019-04-16 19:49:49 +0100
 • Hedd Ladd-Lewis
  donated 2019-04-16 19:42:48 +0100
 • Hedd Ladd-Lewis
  donated 2019-04-16 19:41:23 +0100
 • Siân Cwper
  donated 2019-04-16 18:17:40 +0100
 • Gareth Rees
  donated 2019-04-16 18:01:49 +0100
 • Sion Goronwy
  donated 2019-04-16 17:56:29 +0100
 • Eiry Hunter
  donated 2019-04-16 17:42:54 +0100
 • Fflur Roberts
  donated 2019-04-16 17:36:58 +0100
 • John Wilson
  donated 2019-04-02 18:25:07 +0100
 • Siân Cwper
  donated 2019-04-02 14:35:48 +0100
 • Ellen ap Gwynn
  donated via 2019-04-01 14:32:33 +0100