Cyfrannwch

Mae Plaid Cymru yn gwneud popeth o fewn ein grym i sicrhau mai Adam Price fydd Prif Weinidog nesaf ein gwlad. Os ydym am ffurfio'r llywodraeth Plaid Cymru gyntaf erioed, mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch i'n hymgyrch heddiw.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk


Dangos 384 o ymatebion

 • Gareth Rhys
  donated 2019-04-16 18:01:49 +0100
 • Sion Goronwy Jones
  donated 2019-04-16 17:56:29 +0100
 • Eiry Hunter
  donated 2019-04-16 17:42:54 +0100
 • Fflur Gwenllian Roberts
  donated 2019-04-16 17:36:58 +0100
 • John Wilson
  donated 2019-04-02 18:25:07 +0100
 • Siân Cwper
  donated 2019-04-02 14:35:48 +0100
 • Ellen ap Gwynn
  donated via 2019-04-01 14:32:33 +0100
 • Richard Thomas
  donated 2019-03-27 22:29:37 +0000
 • adrian savill
  donated 2019-03-27 17:56:24 +0000
 • joy davies
  donated 2019-03-27 17:42:23 +0000
 • Llinos C Davies
  donated 2019-03-27 14:41:40 +0000
 • Morys Rhys
  donated 2019-03-27 13:20:36 +0000
 • Dafydd Iwan
  donated 2019-03-27 12:57:04 +0000
 • Peter James
  donated 2019-03-27 12:40:01 +0000
 • Mirain Llwyd Owen
  donated 2019-03-25 20:38:45 +0000
 • Eluned Evans
  donated 2019-03-24 12:51:38 +0000
 • Eluned Evans
  donated 2019-03-24 12:49:12 +0000
 • Gruffydd Williams
  donated 2019-03-20 15:33:07 +0000
 • Wyn Williams
  donated via 2019-03-19 14:24:53 +0000
 • Chris Schoen
  donated 2019-03-19 13:11:02 +0000
 • Angharad Rhys
  donated 2019-03-13 19:18:35 +0000
 • Arthur Wyn Rowlands
  donated 2019-03-12 12:13:32 +0000
 • Gareth Huws
  donated 2019-03-12 09:47:40 +0000
 • Emyr Evans
  donated 2019-03-09 13:36:28 +0000
 • Llinor ap Gwynedd
  followed this page 2019-03-09 13:13:48 +0000
 • Llinor ap Gwynedd
  donated via 2019-03-09 13:12:16 +0000
 • Sion Ap Glyn
  followed this page 2019-03-08 19:18:31 +0000
 • Rhys Thomas
  donated 2019-03-08 16:12:23 +0000
 • Howard Mitchell
  donated 2019-03-08 12:46:12 +0000
 • Peter Harlech Jones
  donated 2019-03-08 11:32:31 +0000