Cyfrannwch

Ni yw Cymru. Cefnogwch Cymru, cefnogwch Plaid Cymru yn yr etholiad cyffredinol.

Er mwyn ennill ymhob cornel o’n gwlad mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch beth y gallwch i’n hymgyrch ni i ennill Cymru Newydd.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk


Dangos 378 o ymatebion

 • Richard Thomas
  donated 2019-03-27 22:29:37 +0000
 • adrian savill
  donated 2019-03-27 17:56:24 +0000
 • joy davies
  donated 2019-03-27 17:42:23 +0000
 • Llinos C Davies
  donated 2019-03-27 14:41:40 +0000
 • Morys Rhys
  donated 2019-03-27 13:20:36 +0000
 • Dafydd Iwan
  donated 2019-03-27 12:57:04 +0000
 • Peter James
  donated 2019-03-27 12:40:01 +0000
 • Mirain Llwyd Owen
  donated 2019-03-25 20:38:45 +0000
 • Eluned Evans
  donated 2019-03-24 12:51:38 +0000
 • Eluned Evans
  donated 2019-03-24 12:49:12 +0000
 • Gruffydd Aled Williams
  donated 2019-03-20 15:33:07 +0000
 • Wyn Williams
  donated via 2019-03-19 14:24:53 +0000
 • Christopher Schoen
  donated 2019-03-19 13:11:02 +0000
 • Angharad Rhys
  donated 2019-03-13 19:18:35 +0000
 • Arthur Rowlands
  donated 2019-03-12 12:13:32 +0000
 • Gareth Huws
  donated 2019-03-12 09:47:40 +0000
 • Emyr Evans
  donated 2019-03-09 13:36:28 +0000
 • Llinor ap Gwynedd
  followed this page 2019-03-09 13:13:48 +0000
 • Llinor ap Gwynedd
  donated via 2019-03-09 13:12:16 +0000
 • Sion Ap Glyn
  followed this page 2019-03-08 19:18:31 +0000
 • Rhys Thomas
  donated 2019-03-08 16:12:23 +0000
 • Howard Mitchell
  donated 2019-03-08 12:46:12 +0000
 • Peter Jones
  donated 2019-03-08 11:32:31 +0000
 • Peter Jones
  donated 2019-03-08 11:29:57 +0000
 • Gwenllian Daniel
  donated 2019-03-08 09:04:09 +0000
 • John James
  donated 2019-03-07 23:15:50 +0000
 • Dafina Williams
  donated 2019-03-07 22:39:44 +0000
 • Siân Cwper
  donated 2019-03-07 22:29:44 +0000
 • Richard Owen
  donated via 2019-03-07 22:19:44 +0000
 • Ann Williams
  donated 2019-03-07 21:33:54 +0000