Cyfrannwch

Mae Plaid Cymru yn gwneud popeth o fewn ein grym i sicrhau mai Adam Price fydd Prif Weinidog nesaf ein gwlad. Os ydym am ffurfio'r llywodraeth Plaid Cymru gyntaf erioed, mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch i'n hymgyrch heddiw.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk


Dangos 378 o ymatebion

 • Dylan Huw Jones
  donated 2019-03-07 21:17:28 +0000
 • adrian savill
  donated 2019-03-07 20:57:24 +0000
 • Lesley Williams
  donated 2019-03-07 20:30:06 +0000
 • Gwyneth Wynn Uí Ghaora
  donated 2019-03-07 20:13:46 +0000
 • Margaret Jones
  donated via 2019-03-07 20:09:48 +0000
 • william griffiths
  donated 2019-03-07 19:15:20 +0000
 • carys jones
  donated 2019-03-07 18:37:34 +0000
 • Gethin Clwyd
  donated 2019-03-04 11:37:55 +0000
 • Gwenllian Daniel
  donated 2019-03-02 08:16:09 +0000
 • Matthew Jones
  donated 2019-03-01 14:39:31 +0000
 • Gwyn Roberts
  donated 2018-12-24 11:33:55 +0000
 • Aled Rowlands
  donated 2018-10-19 09:20:07 +0100
 • Peter Gillard
  donated via 2018-10-16 18:23:53 +0100
 • Steffan Wilson-Jones
  donated 2018-10-15 22:13:14 +0100
 • Ian Richards
  donated 2018-10-15 12:20:09 +0100
 • Tecwyn Evans
  donated 2018-10-15 11:56:18 +0100
 • Geraint Davies
  donated via 2018-10-13 11:09:08 +0100
 • Dinah Ellis
  donated 2018-10-12 17:08:25 +0100
 • Robert Owen-Ellis
  donated 2018-10-10 18:44:57 +0100
 • Anthony McHarg
  donated 2018-10-10 11:56:35 +0100
 • Branwen Gwyn
  donated 2018-10-10 11:05:27 +0100
 • Eilir Jones
  donated 2018-10-09 00:17:49 +0100
 • Gareth Lewis
  donated 2018-10-08 22:04:21 +0100
 • Camwy MacDonald
  donated 2018-10-08 19:59:57 +0100
 • Gareth Huws
  donated 2018-09-20 12:30:46 +0100
 • Ann Jones
  donated 2018-09-19 13:45:09 +0100
 • Dafydd Meurig
  donated 2018-09-18 21:27:34 +0100
 • Peter James
  donated 2018-09-18 12:09:33 +0100
 • Stephen Edward Lake
  donated via 2018-03-18 15:52:05 +0000
 • Elwyn Thomas
  donated 2018-03-01 16:16:24 +0000