Cyfrannwch

Ar 23 Mai bydd gan Gymru'r cyfle i anfon neges glir i San Steffan. Dyma’n cyfle i ddweud wrth sefydliad San Steffan ein bod wedi cael llond bol o’u llanast, hen ddigon ar eu haerllugrwydd, a’n bod wedi syrffedu ar eu ffraeo mewnol. Bydd pob ceiniog rydym yn codi yn ein helpu i rannu'n neges bositif o Gymru Newydd mewn Ewrop Newydd.

Gyda’n gilydd, gallwn ennill Cymru Newydd. Mae Plaid Cymru yn bwriadu ennill Etholiad Cyffredinol Cymru yn 2021 a dod yn Llywodraeth ein cenedl.

Er mwyn ennill ymhob cornel o’n gwlad mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch beth y gallwch i’n hymgyrch ni i ennill Cymru Newydd.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk

Yn ystod cyfnodau etholiadol bydd rhaid i ni gofnodi ac adrodd bob cyfraniad dros £50.

 


Dangos 270 o ymatebion

 • Simon Chandler
  donated 2017-04-25 12:31:38 +0100
 • Ioan Gruffydd
  donated via 2017-04-24 22:34:56 +0100
 • Dafydd Iwan
  @dafyddiwan tweeted link to this page. 2017-04-24 21:16:06 +0100
  Rwyf i newydd gyfrannu tuag at ymgyrch Plaid Cymru i amddiffyn Cymru rhag y Toris. Wnewch chi wneud hefyd? https://plaidcymru-plaid2016.nationbuilder.com/donate?recruiter_id=1640
 • Dafydd Iwan
  donated 2017-04-24 21:15:22 +0100
 • Erddyn Davies
  donated 2017-04-24 20:37:54 +0100
 • Dewi Lake
  donated 2017-04-24 20:17:38 +0100
 • Gwynedd Williams
  donated 2017-04-24 19:25:37 +0100
 • Math Wiliam
  donated 2017-04-24 19:14:02 +0100
 • William Gwyn
  donated 2017-04-24 19:11:10 +0100
 • John Cross
  donated 2017-04-24 19:04:38 +0100
 • Dyfrig Berry
  donated 2017-04-24 19:01:01 +0100
 • Gareth Huws
  donated 2017-04-24 10:51:52 +0100
 • allan pickard
  donated 2017-04-24 09:42:42 +0100
 • Arfon Rhys Griffiths
  donated 2017-04-24 09:28:58 +0100
 • Gwenllian Owen
  donated 2017-04-23 22:40:58 +0100
 • John Williams
  donated 2017-04-23 22:38:33 +0100
 • Sion Goronwy Jones
  donated 2017-04-21 23:09:20 +0100
 • Rory Francis
  donated 2017-04-21 17:54:23 +0100
 • Eira Jones
  donated 2017-04-21 17:08:46 +0100
 • Graham Hall
  donated 2017-04-21 12:16:37 +0100
 • Robart Edwards
  donated 2017-04-21 10:53:13 +0100
 • Arwel John
  donated 2017-04-21 10:30:35 +0100
 • Alwyn Williams
  donated 2017-04-21 10:23:05 +0100
 • Heledd Whittingham
  followed this page 2017-04-21 08:10:19 +0100
 • Gareth Cardew-Richardson
  donated 2017-04-21 07:15:13 +0100
 • Chris Schoen
  posted about this on Facebook 2017-04-20 20:47:53 +0100
  Just made a donation to plaid 2016 CYM
 • Chris Schoen
  donated 2017-04-20 20:46:42 +0100
 • Richard Williams
  donated 2017-04-20 20:27:14 +0100
 • Geraint Williams
  donated 2017-04-20 18:57:50 +0100
 • Sian Edwards
  donated 2017-04-20 18:52:58 +0100