Cyfrannwch

Ni yw Cymru. Cefnogwch Cymru, cefnogwch Plaid Cymru yn yr etholiad cyffredinol.

Er mwyn ennill ymhob cornel o’n gwlad mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch beth y gallwch i’n hymgyrch ni i ennill Cymru Newydd.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk


Dangos 376 o ymatebion

 • Lesley Williams
  donated 2019-03-07 20:30:06 +0000
 • Gwyneth Wynn Uí Ghaora
  donated 2019-03-07 20:13:46 +0000
 • Margaret Jones
  donated via 2019-03-07 20:09:48 +0000
 • william griffiths
  donated 2019-03-07 19:15:20 +0000
 • carys jones
  donated 2019-03-07 18:37:34 +0000
 • Gethin Clwyd
  donated 2019-03-04 11:37:55 +0000
 • Gwenllian Daniel
  donated 2019-03-02 08:16:09 +0000
 • Matthew Jones
  donated 2019-03-01 14:39:31 +0000
 • Gwyn Roberts
  donated 2018-12-24 11:33:55 +0000
 • Aled Rowlands
  donated 2018-10-19 09:20:07 +0100
 • Peter Gillard
  donated via 2018-10-16 18:23:53 +0100
 • Steffan Wilson-Jones
  donated 2018-10-15 22:13:14 +0100
 • Ian Richards
  donated 2018-10-15 12:20:09 +0100
 • Tecwyn Evans
  donated 2018-10-15 11:56:18 +0100
 • Geraint Davies
  donated via 2018-10-13 11:09:08 +0100
 • Dinah Ellis
  donated 2018-10-12 17:08:25 +0100
 • Robert Owen-Ellis
  donated 2018-10-10 18:44:57 +0100
 • Anthony McHarg
  donated 2018-10-10 11:56:35 +0100
 • Branwen Gwyn
  donated 2018-10-10 11:05:27 +0100
 • Eilir Jones
  donated 2018-10-09 00:17:49 +0100
 • Gareth Lewis
  donated 2018-10-08 22:04:21 +0100
 • Camwy MacDonald
  donated 2018-10-08 19:59:57 +0100
 • Gareth Huws
  donated 2018-09-20 12:30:46 +0100
 • Ann Jones
  donated 2018-09-19 13:45:09 +0100
 • Dafydd Meurig
  donated 2018-09-18 21:27:34 +0100
 • Peter James
  donated 2018-09-18 12:09:33 +0100
 • Stephen Edward Lake
  donated via 2018-03-18 15:52:05 +0000
 • Elwyn Thomas
  donated 2018-03-01 16:16:24 +0000
 • Cath ac Alwyn Williams
  donated 2018-03-01 10:55:05 +0000
 • Gareth Huws
  donated 2018-02-02 10:18:31 +0000