Cyfrannwch

Gyda’n gilydd, gallwn ennill Cymru Newydd. Mae Plaid Cymru yn bwriadu ennill Etholiad Cyffredinol Cymru yn 2021 a dod yn Llywodraeth ein cenedl.

Er mwyn ennill ymhob cornel o’n gwlad mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch beth y gallwch i’n hymgyrch ni i ennill Cymru Newydd.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk

Yn ystod cyfnodau etholiadol bydd rhaid i ni gofnodi ac adrodd bob cyfraniad dros £50.

 


Dangos 278 o ymatebion

 • Alwyn Williams
  donated 2017-04-21 10:23:05 +0100
 • Heledd Whittingham
  followed this page 2017-04-21 08:10:19 +0100
 • Gareth Cardew-Richardson
  donated 2017-04-21 07:15:13 +0100
 • Christopher Schoen
  posted about this on Facebook 2017-04-20 20:47:53 +0100
  Just made a donation to plaid 2016 CYM
 • Christopher Schoen
  donated 2017-04-20 20:46:42 +0100
 • Richard Williams
  donated 2017-04-20 20:27:14 +0100
 • Geraint Williams
  donated 2017-04-20 18:57:50 +0100
 • Sian Edwards
  donated 2017-04-20 18:52:58 +0100
 • Owain Elidir
  donated 2017-04-20 18:46:24 +0100
 • Garffild Lewis
  donated 2017-04-20 18:20:10 +0100
 • Dafydd Thomas
  donated 2017-04-20 18:01:44 +0100
 • Huw John
  donated 2017-04-20 17:47:13 +0100
 • Palmer Parry
  donated 2017-04-20 17:34:03 +0100
 • Branwen Chilton
  donated 2017-04-20 17:24:55 +0100
 • Darryl Neil Stevens
  donated 2017-04-20 17:22:38 +0100
 • Gruffydd Davies
  donated 2017-04-20 17:19:19 +0100
 • Rheinallt Parri
  donated 2017-04-20 16:45:05 +0100
 • Gareth Rhys
  donated 2017-04-20 12:33:01 +0100
 • Lesley Williams
  donated 2017-04-20 10:02:46 +0100
 • Sioned Williams
  donated via 2017-04-19 21:31:37 +0100
 • Cynog Hedd Ladd-Lewis
  donated 2017-04-19 15:08:16 +0100
 • William Jones
  donated 2017-04-19 14:01:01 +0100
 • Elin Haf Gruffydd Jones
  donated 2017-04-19 11:42:46 +0100
 • Dafydd Lloyd
  posted about this on Facebook 2017-04-19 10:34:10 +0100
  Just made a donation to plaid 2016 CYM
 • Emily Edwards
  donated 2017-04-19 10:31:02 +0100
 • Dewi Jones
  followed this page 2017-04-19 10:00:49 +0100
 • Haydn King
  donated 2017-04-19 08:51:04 +0100
 • Euros Lewis
  donated 2017-04-19 08:49:20 +0100
 • Wyn Jones
  @wynjer tweeted link to this page. 2017-04-18 23:34:36 +0100
  Newydd rhoi arian i Plaid 2016 CYM. Plîs rhowch! https://plaidcymru-plaid2016.nationbuilder.com/donate?recruiter_id=6464
 • Wyn Jones
  donated 2017-04-18 23:32:58 +0100