Cyfrannwch

Ni yw Cymru. Cefnogwch Cymru, cefnogwch Plaid Cymru yn yr etholiad cyffredinol.

Er mwyn ennill ymhob cornel o’n gwlad mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch beth y gallwch i’n hymgyrch ni i ennill Cymru Newydd.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk


Dangos 350 o ymatebion

 • Karl Fry
  donated 2017-04-30 16:18:06 +0100
 • Nest Owen
  donated 2017-04-30 15:45:10 +0100
 • Hawdd Cwyno
  @HawddCwyno tweeted link to this page. 2017-04-30 14:04:47 +0100
  Rwyf i newydd gyfrannu tuag at ymgyrch Plaid Cymru i amddiffyn Cymru rhag y Toris. Wnewch chi wneud hefyd? https://plaidcymru-plaid2016.nationbuilder.com/donate?recruiter_id=51190
 • Brian Thomas
  donated 2017-04-30 14:04:23 +0100
 • Alun Llwyd
  donated 2017-04-30 14:02:57 +0100
 • Graham Hall
  donated 2017-04-30 13:28:27 +0100
 • Eleri Davies
  donated 2017-04-30 13:25:02 +0100
 • Emlyn Davies
  donated 2017-04-30 13:19:14 +0100
 • iolyn jones
  donated 2017-04-30 10:46:42 +0100
 • Neil Baker
  donated 2017-04-29 17:42:09 +0100
 • Elfed Gruffydd
  donated 2017-04-29 14:02:19 +0100
 • david howells
  donated 2017-04-29 12:44:56 +0100
 • Iwan Williams
  donated 2017-04-28 20:32:02 +0100
 • Eryl Jones
  donated 2017-04-28 12:24:11 +0100
 • Manon Wynne Davies
  donated 2017-04-27 08:01:33 +0100
 • Paula Roberts
  donated 2017-04-26 22:18:06 +0100
 • Rosalind Temple
  donated 2017-04-26 12:03:44 +0100
 • Kathryn Nia Jones
  donated 2017-04-25 17:36:38 +0100
 • Christopher Mann
  donated 2017-04-25 12:51:00 +0100
 • Simon Chandler
  @simonchandler50 tweeted link to this page. 2017-04-25 12:34:22 +0100
  Rwyf i newydd gyfrannu tuag at ymgyrch Plaid Cymru i amddiffyn Cymru rhag y Toris. Wnewch chi wneud hefyd? https://plaidcymru-plaid2016.nationbuilder.com/donate?recruiter_id=55853
 • Simon Chandler
  donated 2017-04-25 12:31:38 +0100
 • Ioan Gruffydd
  donated via 2017-04-24 22:34:56 +0100
 • Dafydd Iwan
  @dafyddiwan tweeted link to this page. 2017-04-24 21:16:06 +0100
  Rwyf i newydd gyfrannu tuag at ymgyrch Plaid Cymru i amddiffyn Cymru rhag y Toris. Wnewch chi wneud hefyd? https://plaidcymru-plaid2016.nationbuilder.com/donate?recruiter_id=1640
 • Dafydd Iwan
  donated 2017-04-24 21:15:22 +0100
 • Erddyn Davies
  donated 2017-04-24 20:37:54 +0100
 • Dewi Lake
  donated 2017-04-24 20:17:38 +0100
 • Gwynedd Williams
  donated 2017-04-24 19:25:37 +0100
 • Math Wiliam
  donated 2017-04-24 19:14:02 +0100
 • William Gwyn
  donated 2017-04-24 19:11:10 +0100
 • John Cross
  donated 2017-04-24 19:04:38 +0100