Anghofiwch yr addewidion ffug o ddim cytundeb er mwyn amaethyddiaeth Cymru

Ben_Lake_-_Conf_image.jpg

Cyn y Sioe Amaethyddol Frenhinol, mae Ben Lake AS  o Blaid Cymru wedi galw ar i’r Prif Weinidog newydd ddewis rhwng “addewidion ffug dim cytundeb neu ddyfodol ffermio yng Nghymru”.

Mae Ewrop yn farchnad hanfodol i gynhyrchwyr bwyd Cymru, gyda 70% o allforion bwyd a diod Cymru yn mynd i’r UE, gan gynnwys tua 40% o holl gynnyrch cig oen Cymru. 

Byddai Brexit heb gytundeb yn gweld y diwydiant amaethyddol yn wynebu ‘ergyd ddwbl’ o gau mynediad at farchnadoedd Ewropeaidd a llacio camau gwarchod masnach, fyddai’n arwain at y perygl o gael fflyd o fewnforion o safon is yn dod i mewn i’r DG.

Ar ddydd Gwener, cyhoeddodd y Pwyllgor Dethol trawsbleidiol ar Brexit ei adroddiad ar Consequences of No Deal for UK Business, lle maent yn nodi’n benodol y sector cig defaid fel pryder. Noda’r adroddiad y byddai cig oen yn “wynebu tariff o ryw 50%, gan godi cwestiwn am hyfywedd y sector hwnnw” pe na cheir cytundeb.

Dywedodd Llefarydd Plaid Cymru ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, Ben Lake AS:

“Yfory rydym oll yn disgwyl cadarnhad mai Boris Johnson fydd Arweinydd y Blaid Geidwadol a Phrif Weinidog-etholedig. Mae ei ddewis cyntaf rhwng addewidion ffug dim cytundeb neu ddyfodol ffermio yng Nghymru.

“Mae un arbenigwr ar ôl y llall, a hyd yn oed y llywodraeth ei hun, wedi cadarnhau y byddai’r polisi a fabwysiedir gan Boris Johnson yn drychinebus i ffermwyr Cymru ac i’n cymunedau gwledig.

“Nid yw’r Prif Weinidog newydd hyd yn oed yn ei swydd eto, ond y mae eisoes wedi llwyddo i wneud tro gwael â’n sector amaethyddol.

“Bydd y galon economaidd yn cael ei rhwygo allan o’n heconomi wledig os bydd Mr Johnson yn parhau ar hyd y llwybr y cychwynnodd arno. Os na fydd yn newid, bydd Plaid Cymru yn ymladd yn ei erbyn bob cam o’r ffordd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.