Rhaid i’r Blaid Lafur ddryslyd fod yn glir am Brexit

Jonathan_Edwards1bsmall.jpg

Plaid Cymru yn galw am eglurder gan Lafur ar aelodaeth o’r Farchnad Sengl

Mae Plaid Cymru wedi galw am eglurder gan y Blaid Lafur am ddyfodol cysylltiadau economaidd Cymru gydag Ewrop wrth i ASau Llafur yn San Steffan barhau i groes-ddweud eu cydweithwyr yn Llywodraeth Cymru.

Mae’r blaid wedi cyhuddo Llafur o fod yn ddryslyd wrth i’r wrthblaid swyddogol yn San Steffan gyhoeddi 170 o gwestiynau ar Brexit oedd yn cynnwys aelodaeth o’r farchnad sengl fel y cwestiwn cyntaf – rhywbeth y mae’r Blaid Lafur yn y Cynulliad wedi pleidleisio yn ei erbyn a rhywbeth y cred Llywodraeth Cymru yn anghywir sy’n agored i Aelod-Wladwriaethau’r UE yn unig.

Ceisiodd llefarydd Plaid Cymru ar Fasnach Ryngwladol, Jonathan Edwards AS, gael eglurder gan y Blaid Lafur yn ystod dadl yn Nhŷ’r Cyffredin heddiw (Mercher 12 Hydref 2016) ond ymateb niwlog a dryslwyd gafwyd gan y llefarydd Llafur.

Nid yn unig mae aelodaeth y DG o’r Farchnad Sengl yn sicrhau masnach rydd gyda chenhedloedd yr UE ond hefyd fasnach rydd gyda 53 gwlad arall y mae gan yr UE gytundebau masnach dwyochrog. Bydd tynnu allan o’r Farchnad Sengl yn golygu colli’r 53 cytundeb masnach hwn yn ogystal â masnach rydd gyda’r UE.

Tynnodd Mr Edwards sylw at sylwadau gan Ysgrifennydd Economi Llywodraeth Cymru, a ddywedodd mewn cyfweliad gyda’r BBC fod “bod yn aelod o’r farchnad sengl yn golygu yn y bôn fod yn rhaid i chi fod yn aelod o’r UE”.

Bydd aelodaeth o’r Farchnad Sengl yn aros yn agored i’r DG ar waethaf eu bwriad i adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae Norwy a’r Ynys Las y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd ond yn aelodau o’r Farchnad Sengl.

Yn ei sylw, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Fasnach Ryngwladol, Jonathan Edwards AS:

“Y penderfyniadau sy’n wynebu’r wladwriaeth Brydeinig dros Brexit yw rhai o’r rhai mwyaf pwysig y byddant yn wynebu am genhedlaeth. Mae’n hanfodol ein bod yn canfod y dewis Brexit gorau oll a’n bod yn gwneud iddo weithio.

“Tra bod y Llywodraeth Doriaidd yn llercian yn nes ac yn nes i’r dde, gan flaenoriaethu pleidleisiau’r aden dde dros ddyfodol ein heconomi, mae’n hynod rwystredig na all yr wrthblaid swyddogol honedig benderfynu ar unrhyw fath o safbwynt creadwy, heb sôn am amddiffyn ein buddiannau yn effeithiol.

“Mae ein haelodaeth o’r Farchnad Sengl yn sicrhau bod 60% o’n masnach yn rhydd. Nid yn unig y mae’n caniatau masnach rydd gyda chenhedoedd yr UE ond hefyd gyda 53 cenedl arall y mae gan yr UE gytundebau masnach dwyochrog â hwy.

“Mae’n anhygoel y byddai unrhyw un sy’n ymboeni am ddyfodol economi Cymru – gwlad sydd yn dibynnu’n drwm ar allforion – yn dadlau yn erbyn parhau yn aelod o’r Farchnad Sengl a thra bod y Blaid Lafur yn hapus i holi’r Toriaid am eu nhymrwymiad iddi, pleidleisiodd eu cydweithwyr yng Nghymru gydag UKIP a’r Toriaid yn erbyn parhau yn aelod.

“Mae Ysgrifennydd Economi Llywodraeth Cymru hyd yn oed yn credu fod aelodaeth o’r farchnad sengl yn agored i aelodau’r UE yn unig, er bod sawl esiampl o wledydd nad ydynt yn aelodau o’r UE yn aelodau o’r farchnad sengl.

“Rwy’n anobeithio wrth feddwl mai’r bobl hyn sy’n gyfrifol am redeg ein gwlad.

“Mae’n hollol amlwg y byddai parhau â’n haelodaeth o’r Farchnad Sengl wedi i ni adael yr Undeb Ewropeaidd yn llesol i’n heconomi. Diddordeb Plaid Cymru yw amddiffyn buddiannau Cymru, ac yn wahanol i’r pleidiau eraill, nid ydym yn barod i roi ymgreinio i’r dde eithafol cyn ffyniant ein cenedl yn y dyfodol.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.