Cyfran deg i Gymru

£1.7BN I GYMRU YN DILYN CYTUNDEB Y CEIDWADWYR-DUP

Budget.jpg

Gyda disgwyl i Ogledd Iwerddon dderbyn £1biliwn ychwanegol o ganlyniad i Blaid yr Unoliaethwyr Democrataidd (DUP) yn cytuno i gefnogi'r Ceidwadwyr mewn pleidleisiau allweddol yn y Ty Cyffredin, credwn y dylai pobl Cymru - fydd yn talu am ran o'r cytundeb hwn drwy eu trethi - dderbyn cyfran deg o fuddsoddiad a fyddai, ar sail poblogaeth, yn tua £1.7biliwn.

107 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 83 o ymatebion

 • Graham Williams
  signed 2017-10-18 20:52:55 +0100
 • Eirian Conlon
  signed 2017-07-01 11:18:50 +0100
 • Guto Prys ap Gwynfor
  signed 2017-06-30 13:14:07 +0100
 • Elena Gruffudd
  signed 2017-06-30 07:49:41 +0100
 • Nel Ellis Griffith
  signed 2017-06-29 14:27:36 +0100
 • Bethan Hughes
  signed 2017-06-28 20:49:14 +0100
 • Esyllt Green
  signed 2017-06-28 14:22:20 +0100
 • Jeff Crwys
  signed 2017-06-28 10:54:20 +0100
 • Sarah Angharad
  signed 2017-06-28 08:42:09 +0100
 • Bethan Jones
  signed 2017-06-28 07:22:10 +0100
 • Huw Garan
  signed 2017-06-27 22:35:18 +0100
 • Sioned Elin
  signed 2017-06-27 21:50:58 +0100
 • Catrin Owen
  signed 2017-06-27 20:15:52 +0100
 • Lois Jones
  signed 2017-06-27 20:14:51 +0100
 • Nici Sion
  signed 2017-06-27 20:08:52 +0100
 • Howard Jones
  signed 2017-06-27 19:47:05 +0100
 • Lowri Jones
  signed 2017-06-27 19:20:29 +0100
 • Nest Owen
  signed 2017-06-27 18:54:16 +0100
 • Dylan Thomas
  signed 2017-06-27 17:51:28 +0100
 • Dylan Morris
  signed 2017-06-27 17:20:48 +0100
 • Rhys Llwyd
  signed 2017-06-27 16:43:10 +0100
 • Llinos Dafis
  signed 2017-06-27 14:50:56 +0100
 • Simon Chandler
  @simonchandler50 tweeted link to this page. 2017-06-27 14:08:29 +0100
  Yn dilyn y cytundeb rhwng y DUP a'r Toriaid, rwy'n cefnogi cyfran deg i Gymru. Mynnwch gyfran deg i Gymru. http://www2.plaid.cymru/dup_tory_deal?recruiter_id=55853
 • Simon Chandler
  signed 2017-06-27 14:07:55 +0100
 • Sioned Treharne
  signed 2017-06-27 13:51:55 +0100
 • Sioned Griffith
  signed 2017-06-27 13:02:17 +0100
 • Gwilym Rhys
  signed 2017-06-27 12:08:28 +0100
 • Ceri McEvoy
  signed 2017-06-27 11:59:05 +0100
 • Fiona Jones
  signed 2017-06-27 11:53:43 +0100
 • Dafydd Gwilym Lloyd
  signed 2017-06-27 11:14:55 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.