Cyfran deg i Gymru

£1.7BN I GYMRU YN DILYN CYTUNDEB Y CEIDWADWYR-DUP

Budget.jpg

Gyda disgwyl i Ogledd Iwerddon dderbyn £1biliwn ychwanegol o ganlyniad i Blaid yr Unoliaethwyr Democrataidd (DUP) yn cytuno i gefnogi'r Ceidwadwyr mewn pleidleisiau allweddol yn y Ty Cyffredin, credwn y dylai pobl Cymru - fydd yn talu am ran o'r cytundeb hwn drwy eu trethi - dderbyn cyfran deg o fuddsoddiad a fyddai, ar sail poblogaeth, yn tua £1.7biliwn.

107 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 83 o ymatebion

 • Hefin Karadog
  signed 2017-06-27 09:36:17 +0100
 • Owain Wyn
  signed 2017-06-27 09:33:37 +0100
 • Sandra Farmer
  signed 2017-06-27 09:20:06 +0100
 • Alwena Roberts
  signed 2017-06-27 08:53:43 +0100
 • Catrin Dafydd
  signed 2017-06-27 08:42:14 +0100
 • Derec Stockley
  signed 2017-06-27 08:04:49 +0100
 • Pwyll ap llŷr edwards
  signed 2017-06-27 08:02:05 +0100
 • Gwenda Roberts
  signed 2017-06-27 07:52:07 +0100
 • Llifon Foulkes
  signed 2017-06-27 07:40:00 +0100
 • Lois Roberts
  signed 2017-06-27 07:19:46 +0100
 • Alan Jones
  signed 2017-06-27 07:19:45 +0100
 • Elin Hefin
  signed 2017-06-27 07:19:07 +0100
 • James Eul
  signed 2017-06-27 07:17:09 +0100
 • Llion Jones
  signed 2017-06-27 00:46:07 +0100
 • Annwen Jones
  signed 2017-06-26 23:40:41 +0100
 • Rhian Wyn
  signed 2017-06-26 23:33:44 +0100
 • Pete Blakemore
  signed 2017-06-26 23:33:03 +0100
 • Catrin Roberts
  signed 2017-06-26 23:25:20 +0100
 • Sian Mair Williams
  posted about this on Facebook 2017-06-26 23:07:36 +0100
  Yn dilyn y cytundeb rhwng y DUP a'r Toriaid, rwy'n cefnogi cyfran deg i Gymru. Mynnwch gyfran deg i Gymru.
 • Siân Mair Williams
  signed 2017-06-26 23:06:09 +0100
 • Elen Huws
  signed 2017-06-26 23:03:04 +0100
 • Dee McCarney
  signed 2017-06-26 23:01:51 +0100
 • Marianne Davies
  signed 2017-06-26 22:58:49 +0100
 • Anthony Evans
  signed 2017-06-26 22:56:10 +0100
 • Iestyn ap Dafydd
  signed 2017-06-26 22:51:47 +0100
 • Rheinallt Puw
  signed via 2017-06-26 22:49:44 +0100
 • Siriol Edwards
  signed 2017-06-26 22:41:20 +0100
 • Judith Mary Humphreys
  signed 2017-06-26 22:35:13 +0100
 • Dafydd Meurig
  @DafyddMeurig tweeted link to this page. 2017-06-26 22:34:34 +0100
  Yn dilyn y cytundeb rhwng y DUP a'r Toriaid, rwy'n cefnogi cyfran deg i Gymru. Mynnwch gyfran deg i Gymru. http://www2.plaid.cymru/dup_tory_deal?recruiter_id=1644
 • Dafydd Meurig
  signed 2017-06-26 22:34:00 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd