Cyfran deg i Gymru

£1.7BN I GYMRU YN DILYN CYTUNDEB Y CEIDWADWYR-DUP

Budget.jpg

Gyda disgwyl i Ogledd Iwerddon dderbyn £1biliwn ychwanegol o ganlyniad i Blaid yr Unoliaethwyr Democrataidd (DUP) yn cytuno i gefnogi'r Ceidwadwyr mewn pleidleisiau allweddol yn y Ty Cyffredin, credwn y dylai pobl Cymru - fydd yn talu am ran o'r cytundeb hwn drwy eu trethi - dderbyn cyfran deg o fuddsoddiad a fyddai, ar sail poblogaeth, yn tua £1.7biliwn.

107 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 83 o ymatebion

 • Mari Roberts
  signed 2017-06-26 22:26:54 +0100
 • Donna Jones
  signed 2017-06-26 22:23:17 +0100
 • Ioan Gruffydd
  signed 2017-06-26 22:20:35 +0100
 • Aled Hughes
  signed 2017-06-26 22:06:20 +0100
 • Calan Griffith
  signed 2017-06-26 22:05:49 +0100
 • Angharad Edwards
  signed 2017-06-26 22:03:57 +0100
 • Lois Roberts
  signed 2017-06-26 22:02:55 +0100
 • Anna Thomas
  signed 2017-06-26 22:01:49 +0100
 • Eryl Davies
  posted about this on Facebook 2017-06-26 22:01:01 +0100
  Yn dilyn y cytundeb rhwng y DUP a'r Toriaid, rwy'n cefnogi cyfran deg i Gymru. Mynnwch gyfran deg i Gymru.
 • Eryl Davies
  signed 2017-06-26 22:00:07 +0100
 • Brychan England
  signed 2017-06-26 22:00:06 +0100
 • Wil Morus Jones
  signed 2017-06-26 21:59:30 +0100
 • Manon James
  signed 2017-06-26 21:46:49 +0100
 • Mari Gwenllian Evans
  signed 2017-06-26 21:44:15 +0100
 • Michael Wilde
  signed 2017-06-26 21:43:00 +0100
 • Siw Hughes
  signed 2017-06-26 21:41:45 +0100
 • Derec Hopkins
  signed 2017-06-26 21:40:31 +0100
 • Walis George
  signed 2017-06-26 21:37:13 +0100
 • Ruth Williams
  signed 2017-06-26 21:37:06 +0100
 • Awen Iorwerth
  signed via 2017-06-26 21:29:27 +0100
 • Simon Brooks
  signed via 2017-06-26 21:25:39 +0100
 • Liz Saville Roberts
  signed 2017-06-26 21:13:46 +0100
 • Richard Vale
  signed 2017-06-26 21:10:04 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd