Amser gwneud i ddatganoli gyfrif

LWcynhadledd2015smaller.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi dweud fod gan Lywodraeth Cymru gyfle i wneud i ddatganoli gyfrif wrth i Gymru wynebu’r argyfwng diwydiannol mwyf ers sefydlu’r Cynulliad. Dywedodd Leanne Wood fod ei phlaid wedi rhoi dewisiadau gerbron i gefnogi’r diwydiant a helpu i sicrhau dyfodol parhaol i’r diwydiant dur yng Nghymru.

Mae Plaid Cymru wedi galw ar i Lywodraeth Cymru gefnogi trwy fuddsoddi yn y gwaith a threthi busnes, i Lywodraeth Cymru dynnu ar gyllid Ewropeaidd i gefnogi’r gwaith, ac i bob dewis gael ei ystyried – gan gynnwys y posibilrwydd o ddod yn rhan o gyd fenter gyda’r cwmni.

Dywedodd Leanne Wood fod Cymru yn wynebu’r argyfwng diwydiannol gwaethaf ers y 1980au, ond yn wahanol i’r tro diwethaf, mae gan Gymru yn awr ei llywodraeth ei hun. Dywedodd:

“Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i weithio am ganlyniad lle’r erys dur yn ddiwydiant craidd yn y wlad hon, ac yr wyf eisiau i bobl Cymru a phawb sy’n rhan o’r diwydiant dur wybod y bydd Plaid Cymru yn gwneud popeth yn ei gallu i beri i hynny ddigwydd.

“Mae cwestiynau difrifol i Lywodraeth Cymru eu hateb. Y tro diwethaf i ni wynebu argyfwng diwydiannol fel hyn, nid oedd datganoli. Rhoddodd Llywodraeth Dorïaidd yn San Steffan rwydd hynt i ddad-ddiwydiannu cymaint o’n cymunedau bryd hynny, heb gynllun i ddarparu gwaith yn lle’r swyddi a gollwyd.

“Ac yn awr, maent yn paratoi am yr ail gam.

“Y tro hwn, mae gan Lywodraeth Cymru gyfle i wneud i ddatganoli gyfrif. Addawodd Llafur, petaent yn cael eu hethol, y buasent yn sefyll cornel Cymru yn erbyn y Torïaid yn San Steffan. Mae’n bwysicach nac erioed i ni gael Llywodraeth Cymru sy’n brwydro dros fuddiannau Cymru. Pam nad yw hynny’n digwydd?

“Hyd yma, ni wnaeth Llywodraeth Cymru fawr ddim i sicrhau dyfodol cynhyrchu dur yma, ac y maent wedi methu sefyll yn erbyn Llywodraeth y DG wrth iddi deyrnasu dros ddad-ddiwydiannu ein cymunedau.

“Bu Plaid Cymru yn adeiladol a rhagweithiol yn y broses hon o’r cychwyn cyntaf. Byddwn yn gweithio i sicrhau dyfodol i’r diwydiant dur. Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DG wedi eistedd yn ôl yn rhy hir; mae’n bryd iddynt sefyll ar eu traed, i brofi gwerth datganoli, ac i uno gyda Phlaid Cymru a gweithredu i achub ein diwydiant dur.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.