DWP yn ildio i bwysau dros gredyd cynhwysol a'r Gymraeg

Hywel_Cynhadledd.jpg

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon a llefarydd y Blaid ar Waith a Phensiynau, Hywel Williams wedi croesawu tro pedol gan y DWP sydd wedi cadarnhau y bydd siaradwyr Cymraeg bellach yn gallu ymgeisio am Gredyd Cynhwysol yn dilyn pryderon y byddai oedi sylweddol i’r ddarpariaeth ar gyfer siaradwyr Cymraeg.

Mewn llythyr i’r AS, dywedodd y DWP y bydd y gwasanaeth ar-lein yn cynnig ‘yr un gwasanaeth i gwsmeriaid sy’n siarad Cymraeg a’r rhai sy’n siarad Saesneg’, a chadarnhawyd ymhellach y bydd ‘siaradwyr Cymraeg yn derbyn Rheolwr Achos a Hyfforddwr Gwaith sy’n siarad Cymraeg’ a bydd pob cyfarfod wyneb yn wyneb ar ôl hynny yn cael ei gynnal yn y Gymraeg. 

Dywedodd Hywel Williams AS,

‘Dwi’n falch fod y DWP wedi gweithredu o'r diwedd.’  

‘Dwi wedi hir-ymgyrchu i sicrhau’r newid yma fel bod fy etholwyr sy’n siarad Cymraeg sydd â’r hawl i geisio am fudd-daliadau, yn gallu gwneud hynny yn eu hiaith o’u dewis, gan ddefnyddio'r un dull a phawb sy’n gwneud hynny yn y Saesneg.’ 

‘Rwyf wedi cyflwyno sawl Cwestiwn Ysgrifenedig ac wedi codi’r mater yn Nhŷ Cyffredin, er mwyn canfod pam fod siaradwyr Cymraeg ddim yn gallu cymryd mantais llawn o’r gwasanaeth ar-lein newydd yma.’

‘Tra fy mod yn llongyfarch staff technegol y DWP, sydd wedi gweithio ar weithredu'r system newydd, mae’n biti nad oedd y system ddwyieithog mewn lle o’r cychwyn cyntaf. Mae gwersi i’w dysgu yma.’  

‘Fodd bynnag, rwy’n dal o’r farn fod Credyd Cynhwysol fel ag y mae, yn wallus.’

‘Nid yw’r Llywodraeth wedi mynd i’r afael â rhai o’r methiannau sylfaenol yn y system, fel y polisi gwahaniaethol dau blentyn. Rwyf felly yn ailadrodd fy nghais i ohirio ei weithredu yng Ngwynedd nes bydd y materion hyn wedi eu cyfarch yn iawn.’ 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.