"Peidiwch a gadael dyfodol Cymru yn nwylo Toriaid San Steffan" medd Leanne wrth Lafur

Defnyddiodd Leanne Wood Gwestiynau'r Prif Weinidog heddiw i herio'r Llywodraeth Lafur i amlinellu cynllun ar gyfer dyfodol cyfansoddiadol ac economaidd i Gymru yn sgil refferendwm posib ar annibyniaeth i'r Alban.

Gofynnodd AC Rhondda i Arweinydd y Tŷ amlinellu ei gweledigaeth ar gyfer ble fydd Cymru ymhen dwy flynedd.

Wrth siarad ddiwrnod ar ôl ei galwad am "drafodaeth genedlaethol ar ddyfodol Cymru", cyhuddodd Arweinydd Plaid Cymru y Llywodraeth Lafur o gynnig ymateb i'r cyhoeddiad am y refferendwm oedd "yn brin o fanylder" ac "yn dweud prin ddim am ddyfodol Cymru."

Yn flaenorol, roedd Prif Weinidog Cymru wedi rhyddhau datganiad dwy frawddeg mewn ymateb i gyhoeddiad yr Alban. Mae Plaid Cymru wedi galw am archwilio pob opsiwn posib ar gyfer dyfodol Cymru.

Dywedodd Leanne Wood:

"Rhyddhaodd Llywodraeth Lafur Cymru ddatganiad pitw, dwy frawddeg mewn ymateb i'r cyhoeddiad ar refferendwm i'r Alban. Nid yw datganiadau sy'n brin o fanylder ac yn dweud prin ddim am ddyfodol Cymru yn ddigon da. Rhaid i'r llywodraeth lunio cynlluniau manwl ar sut i ymateb i'r cwestiwn hollbwysig hwn fydd yn cael effaith ar y DG gyfan.

"Mae ar Gymru angen lywodraeth gyda gweledigaeth a chynllun ar gyfer ble fydd Cymru mewn dwy flynedd. Rydym angen dadl genedlaethol ystyrlon am yr hyn fydd yn digwydd i Gymru os fydd yr Alban yn dewis gadael y DG.

"Ar hyn o bryd mae gan economi Gymru ddiffyg masnachol o £2.2bn gyda'r farchnad sengl Ewropeaidd. Mae tua 200,000 o swyddi Cymreig ynghlwm wrth y farchnad hon. Rhaid i ni ddefnyddio pob arf posib i atal 'Brexit caled' fyddai'n peryglu'r rhain.

"Yn y tymor byr, mae Plaid Cymru eisiau i'r Llywodraeth Lafur weithredu'n gadarn i ddylanwadu’r llythyr Erthygl 50 a sichrau fod buddiannau Cymru'n cael eu gwarchod. Mae yna lygedyn o gyfle fan hyn, ac os nad yw Llafur yn ei gipio yna byddant yn gadael ein dyfodol yn nwylo Torïaid San Steffan."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.