Dylai Llywodraeth Cymru gondemnio hyfforddi peilotiaid Saudi ym Maes Awyr yr Awyrlu yn y Fali, medd Rhun ap Iorwerth

Runway-restoration-unveiled-at-RAF-Valley-Anglesey.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ynys Môn Rhun ap Iorwerth heddiw wedi annog Llywodraeth Cymru i gondemnio’r defnydd o RAF Fali fel canolfan hyfforddi i beilotiaid Awyrlu Saudi Arabia.

Mewn ymateb i gwestiwn gan Blaid Cymru yn San Steffan yr wythnos ddiwethaf, datgelwyd fod peilotiaid Saudi yn cael eu hyfforddi yng nghanolfan yr Awyrlu ar Ynys Môn, a dadleuodd Mr ap Iorwerth yn Siambr y Cynulliad heddiw ei bod yn hollol amhriodol i groesawu peilotiaid o Awyrlu Saudi i’r Fali i’w hyfforddi, o gofio rhan Saudi Arabia yn yr argyfwng dyngarol sy’n datblygu oherwydd y rhyfel yn Yemen.

Datgelodd y mudiad hawliau dynol Amnest Rhyngwladol yn ddiweddar for dros 30 o gyrchoedd awyr  a laddodd 513 o sifiliaid - gan gynnwys o leiaf 150 o blant - wedi eu cynnal gan y glymblaid dan arweiniad Saudi Arabian sydd, i bob golwg, wedi tramgwyddo cyfreithiau dyngarol rhyngwladol.

Mae gan Lywodraeth y DG gysylltiadau milwrol cryf â regime Saudi Arabia, gyda Llywodraeth Prydain yn gwerthu gwerth £1.13bn o gyfarpar milwrol i Saudi Arabia yn 2017, er eu bod hwy’n rhan o’r gwrthdaro gwaedlyd yn Yemen, ac anogodd AC Ynys Môn Lywodraeth Cymru i godi llais yn erbyn defnyddio RAF Fali fel canolfan hyfforddi i beilotiaid Saudi.

“Mae RAF Fali yn Ganolfan Ragoriaeth i hyfforddi peilotiaid yr Awyrlu ym Mhrydain, ac y mae hefyd yn ganolfan lle mae peilotiaid o wledydd eraill yn treulio amser weithiau, fel y gwyddom, ond mewn ymateb i gwestiwn gan Blaid Cymru yn San Steffan yr wythnos ddiwethaf, cadarnhaodd y Gweinidog Amddiffyn fod peilotiaid o Saudi Arabia yn cael eu  hyfforddi yno ar hyn o bryd.

“Wrth ystyried y cwestiynau moesol difrifol sy’n cael eu codi am y datgeliad hwn yng ngoleuni gweithgareddau Saudi Arabia yn rhyngwladol ar hyn o bryd, mae’n hollol amhriodol croesawu peilotiaid o Awyrlu Saudi i i RAF Fali i’w hyfforddi.

“Mae rhan Awyrlu Saudi Arabia yn ymosod ar Yemen wedi creu argyfwng dyngarol erchyll. Tra bu lluoedd dyngarol yn ceisio ymateb a rhoi cymorth i’r sawl y mae’r rhyfel wedi effeithio arnynt, lladdwyd llawer o wŷr, gwragedd a phlant diniwed gan gyrchoedd awyr.

“Dywedodd Amnest Rhyngwladol yn ddiweddar eu bod wedi cofnodi 36 cyrch awyr gan Awyrlu Saudi yn Yemen sydd yn mynd yn groes i gyfraith ddyngarol ryngwladol, gan gynnwys ymosod ar ysbytai ac ysgolion, ac anogaf Lywodraeth Cymru i gondemnio’r defnydd o RAF Fali at ddibenion hyfforddi peilotiaid sydd wedyn yn cymryd rhan yn yr ymosodiadau dychrynllyd hyn.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.