Cymru Ar Frig Y Gynghrair Economaidd, Iechyd, Ac Addysg

Mae gan Mark Drakeford, a gweddill Lywodraeth Llafur Cymru rheswm i deimlo’n falch o’r diwedd wrth i ni ddarganfod bod Cymru wedi dringo i frig gynghreiriau economaidd, iechyd, ac addysg y DG.

Mae arbenigwyr wedi datgan bod gweinidogion Llafur wedi bod yn gywir wrth iddynt ddadlau dros y blynyddoedd y byddai pethau yn gwella rhywbryd yn y dyfodol. Mae’n ymddangos mai 20 blwyddyn o ddiffyg gweithredu yw’r ateb perffaith i’r problemau sydd wedi wynebu ein hysgolion, ysbytai, a busnesau.

Wrth gwrs, Ebrill 1af yw hi heddiw ac wrth gwrs mae Cymru mewn gwirionedd yn parhau ar waelod y cynghreiriau i gyd.

Mae bron i draean o blant Cymru yn byw mewn tlodi.

Mae cynhyrchiant Cymru ond 80% o gynhyrchiant y DG.

Ym mhrofion PISA 2016, Cymru oedd y wlad fwyaf aflwyddiannus yn wyddoniaeth, darllen, a mathemateg.

Mae gan weithwyr Cymru y tâl isaf yn y DG.

Mae Llywodraeth Cymru yn methu eu targed o gael 95% o gleifion Achosion Brys wedi eu gweld o fewn pedwar awr yn gyson. Ym mis Rhagfyr, ond 77.8% o gleifion cafodd eu gweld o fewn pedwar awr.

Nearly a third of welsh children are living in poverty.

Productivity in Wales is approximately 80 per cent of the UK level.

In 2016 PISA test results, Wales was the lowest of the UK nations in science, reading and maths.

Workers in Wales have the lowest take home pay in the UK.

Welsh Government are consistently missing their target of 95% of patients at A&E departments being seen within four hours. This December, only 77.8% of patients were seen within this time frame.

Ond does ddim rhaid i’r sefyllfa yma parhau. Does yna ddim byd yn anochel am y sefyllfa rydym ynddi fel gwlad. Mae gennym yng Nghymru'r potensial i gyrraedd y brig. Beth sydd wedi bod ar goll hyd yn hyn yw’r arweinyddiaeth i’n helpu fel gwlad i gyrraedd y nod.

Gallwn newid hynny. Cliciwch yma, ymunwch a Phlaid Cymru a gyda’n gilydd gallwn drawsnewid ffawd ein cenedl.

Mae’n wlad ar groesffordd ac mae’n hen bryd i ni newid cyfeiriad. Ymunwch a ni, a gyda’n gilydd gallwn ennill Cymru Newydd.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.