Economi “wrth wraidd ymdrechion i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg”

00_Sian_Gwenllian_AC.jpg

Plaid Cymru yn amlinellu strategaeth i gyrraedd y nod

Plaid Cymru yn amlinellu strategaeth i gyrraedd y nod

Mae ACau Plaid Cymru heddiw wedi amlinellu y prif flaenoriaethau strategol sydd angen canolbwyntio arnyn nhw i gyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg. Nododd ACau Plaid Cymru fod mwy na blwyddyn wedi pasio ers i’r llywodraeth osod y targed, a does dim strategaeth wedi ei gosod ganddi.
Wrth amlinellu’r strategaeth heddiw, dywedodd Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru ar yr Iaith Gymraeg Sian Gwenllian fod cynnal a datblygu’r economi yn yr ardaloedd lle mae’r Gymraeg yn iaith pob dydd yn hollbwysig i warchod yr iaith.
Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru ar yr Iaith Gymraeg Sian Gwenllian:
“Os yw’r Gymraeg am gynyddu, rhaid diogelu’r cadarnleoedd lle mae’r Gymraeg yn iaith bob dydd. Mae ffyniant economaidd yn greiddiol i lwyddiant yr iaith ac er mwyn gwneud hynny rhaid cael swyddi o ansawdd mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith i atal all-fudo.
“Mae annog mwy o gydweithio rhwng y pedwar cyngor lle mae’r canran uchaf o siaradwyr Cymraeg yn gam pwysig i wneud hyn. Wrth ddechrau gyda’r bloc yma o gynghorau yn y gorllewin, gallwn greu hwb o gwmpas y trefi lle mae’r Gymraeg fwyaf ffyniannus, ac annog cydweithio ar elfennau cyson yn yr ardal megis yr economi wledig, tai, cynllunio a’r iaith Gymraeg.
“Mae hi’n destun siom fod mwy na blwyddyn wedi pasio ers i’r Llywodraeth osod y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg a hyd heddiw dydy hi dal heb osod strategaeth er mwyn cyrraedd y nod. Mae Plaid Cymru wedi camu i’r gwagle a chynhyrchu ein dogfen sy’n gosod y fframwaith strategol sydd ei hangen – Cyrraedd y Miliwn.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.