Rhestr llawn o'r ASau wnaeth bleidleisio i adael y Farchnad Sengl neithiwr

Cymru-EU.jpg

Neithiwr, fe bleidleisiodd Senedd San Steffan i adael Ardal Economaidd Ewrop (EEA) gan 327 pleidlais i 126, ac felly i aberthu ein aelodaeth o'r Farchnad Sengl. 

Yn ymateb i'r bleidlais, dwedodd llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Hywel Williams AS:

“Wrth ymatal ar y gwelliant hollbwysig hwn, mae’r Blaid Lafur wedi paratoi’r ffordd i’r Torïaid gyflwyno Brexit caled.

“Mae’r Blaid Lafur wedi peryglu swyddi, cyflogau a safon byw ein teuluoedd, busnesau a ffermwyr yn enbyd. Dim ond rai dyddiau yn ôl, dywedasant eu bod eisiau Brexit mor feddal ag sydd modd, ond heno, maent wedi gadael i’r Torïaid chwalu unrhyw obeithion i hynny ddigwydd trwy eistedd ar eu dwylo tra bod y gweddill ohonom yn pleidleisio.

“Roedd gan Jeremy Corbyn ddewis heno naill ai i bleidleisio gyda Phlaid Cymru yn erbyn y Toriaid, ac wrth wneud hynny, newid hynt Brexit er lles y wlad; neu wneud fel y dymunai’r Llywodraeth, a chael ei gofio mewn hanes byth fel Arweinydd yr Wrthblaid a alluogodd y Toriaid i gyflwyno’r Brexit caled hwn. 

“Yr olaf hwn  a ddewisodd, a bydd miliynau o bobl ledled Cymru a gweddill y DG heno, yn dechrau meddwl beth ar wyneb y ddaear yw pwynt y Blaid Lafur.”

Sut wnaeth eich Aelod Seneddol chi bleidleisio?

theresa_may_blue_small.jpg LSR_conf_3_square.jpg jeremy_corbyn_hoc.jpg
GADAEL AROS YMATAL

Plaid %

  Aros % Gadael% Ymatal %
Ceidwadwyr 0.9% 95.2% 3.8%
Llafur 28.4% 5.7% 65.6%
Plaid Cymru 100% 0% 0%
Democratiaid Rhyddfrydol 91.7% 0% 8.3%
SNP 100% 0% 0%
DUP 0% 100% 0%

Aelodau Seneddol

Etholaeth Aelod Seneddol Plaid Pleidlais
Aberafan Stephen Kinnock Llafur Aros
Aberconwy Guto Bebb Ceidwadwyr Gadael
Alun a Glannau Dyfrdwy Mark Tami Llafur Ymatal
Arfon Hywel Williams Plaid Cymru Aros
Blaenau Gwent Nick Smith Llafur Ymatal
Brycheiniog a Sir Faesyfed Chris Davies Ceidwadwyr Gadael
Pen-y-Bont ar Ogwr Madeleine Moon Llafur Aros
Caerffili Wayne David Llafur Ymatal
Caerdydd Canolog Jo Stevens Llafur Aros
Gogledd Caerdydd Anna McMorrin Llafur Aros
De Caerdydd a Phenarth Stephen Doughty Llafur Aros
Gorllewin Caerdydd Kevin Brennan Llafur Ymatal
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Jonathan Edwards Plaid Cymru Aros
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro Simon Hart Ceidwadwyr Gadael
Ceredigion Ben Lake Plaid Cymru Aros
De Clwyd Susan Elan Jones Llafur Teller
Gorllewin Clwyd David Jones Ceidwadwyr Gadael
Cwm Cynon Ann Clwyd Llafur Ymatal
Delyn David Hanson Llafur Ymatal
Dwyfor Meirionnydd Liz Saville Roberts Plaid Cymru Aros
Gwyr Tonia Antoniazzi Llafur Aros
Islwyn Chris Evans Llafur Ymatal
Llanelli Nia Griffith Llafur Ymatal
Merthyr Tydful a Rhymni Gerald Jones Llafur Ymatal
Sir Fynwy David TC Davies Ceidwadwyr Gadael
Maldwyn Glyn Davies Ceidwadwyr Gadael
Castell Nedd Christina Rees Llafur Ymatal
Dwyrain Casnewydd Jessica Morden Llafur Ymatal
Gorllewin Casnewydd Paul Flynn Llafur Ymatal
Ogwr Chris Elmore Llafur Ymatal
Pontypridd Owen Smith Llafur Aros
Preseli Penfro Stephen Crabb Ceidwadwyr Gadael
Rhondda Chris Bryant Llafur Aros
Dwyrain Abertawe Carolyn Harris Llafur Ymatal
Gorllewin Abertawe Geraint Davies Llafur Aros
Torfaen Nick Thomas-Symonds Llafur Ymatal
Dyffryn Clwyd Chris Ruane Llafur Ymatal
Bro Morgannwg Alun Cairns Ceidwadwyr Gadael
Wrecsam Ian Lucas Llafur Ymatal
Ynys Mon Albert Owen Llafur Aros

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.