Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Ein dyfodol cenedlaethol

Credu yn nyfodol Cymru

Cred Plaid Cymru y dylai pwerau pellach gael eu trosglwyddo i'r Cynulliad Cenedlaethol. Yr ydym wedi ymrwymo i weithio dros bobl Cymru a chyda hwy i greu economi cryfach, cymunedau diogelach, byd sicrach ac ateb i'r argyfwng hinsawdd.

Gallwch ddarllen en cynlluniau ar gyfer y camau nesaf i ddatganoli yma. 

Yn ystod ein cyfnod mewn llywodraeth, gwnaeth Plaid Cymru y canlynol:

  • sefydlu a chyflawni Confensiwn Cymru Gyfan;

  • sicrhau refferendwm ar bwerau deddfu;

  • sicrhau Comisiwn Annibynnol ar Gyllido a Chyllid i Gymru;