Dylai Dyfodol Cymru Fod yn Nwylo Cymru

NewidSyddEiAngen.png

"Mae Plaid Cymru yn credu mai’r rhai gorau i wneud penderfyniadau ydy’r rhai sydd yn cael eu heffeithio’n uniongyrchol gan y penderfyniadau hynny." - Leanne Wood, Y Newid Sydd ei Angen (2018).

Rydym ni sy'n arwyddo isod yn credu y dylai penderfyniadau am Gymru gael ei gwneud yng Nghymru.

62 llofnods

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 60 o ymatebion

 • Wendy Jones
  signed 2018-05-27 22:32:55 +0100
 • Owain-Llyr Tomos
  signed 2018-04-20 12:38:24 +0100
 • Alwyn Watkins
  signed 2018-03-20 21:32:56 +0000
 • Randal Isaac
  signed 2018-03-20 18:10:46 +0000
 • Felix Parker-Price
  signed 2018-03-20 16:35:26 +0000
 • Jeff Crwys
  signed 2018-03-20 09:32:32 +0000
 • Wil Morus Jones
  signed 2018-03-19 18:45:33 +0000
 • Christopher Griffiths
  signed via 2018-03-19 17:19:00 +0000
 • Darren Lewis
  signed via 2018-03-19 16:57:26 +0000
 • Aaron Jones
  signed via 2018-03-19 16:40:26 +0000
  Aaron Clwyd Jones
 • Derec Stockley
  posted about this on Facebook 2018-03-19 16:16:23 +0000
  Arwyddwch y ddeiseb: Dylai Dyfodol Cymru Fod yn Nwylo Cymru
 • Derec Stockley
  @DerecStockley tweeted link to this page. 2018-03-19 16:16:19 +0000
  Arwyddwch y ddeiseb: Dylai Dyfodol Cymru Fod yn Nwylo Cymru http://www2.plaid.cymru/eindyfodol_ourfuture?recruiter_id=22051
 • Derec Stockley
  signed via 2018-03-19 16:15:59 +0000
 • Peter Evans
  signed via 2018-03-19 16:04:57 +0000
 • Eirug Roberts
  signed via 2018-03-19 15:31:32 +0000
 • Einir Meredydd Young
  signed via 2018-03-19 15:14:22 +0000
  Pwy all anghytuno?
 • GriffBed
  @GriffBed tweeted link to this page. 2018-03-19 15:12:02 +0000
  Arwyddwch y ddeiseb: Dylai Dyfodol Cymru Fod yn Nwylo Cymru http://www2.plaid.cymru/eindyfodol_ourfuture?recruiter_id=60558
 • Robert Griffiths
  signed via 2018-03-19 15:11:39 +0000
  Bedwyr Griffiths
 • Geraint Huw Parri
  signed via 2018-03-19 15:03:00 +0000
 • Mair Wilson
  signed 2018-03-19 14:48:03 +0000
 • a. jones
  signed via 2018-03-19 14:43:54 +0000
 • Hedd Gwynfor
  posted about this on Facebook 2018-03-19 14:41:01 +0000
  Arwyddwch y ddeiseb: Dylai Dyfodol Cymru Fod yn Nwylo Cymru
 • Hedd Gwynfor
  @heddgwynfor tweeted link to this page. 2018-03-19 14:40:56 +0000
  Arwyddwch y ddeiseb: Dylai Dyfodol Cymru Fod yn Nwylo Cymru http://www2.plaid.cymru/eindyfodol_ourfuture?recruiter_id=66487
 • Hedd Gwynfor
  signed 2018-03-19 14:37:50 +0000
 • Wiliam Owen
  signed 2018-03-19 08:58:00 +0000
 • Ann Brain
  signed 2018-03-18 16:40:42 +0000
 • Siân Cwper
  signed 2018-03-18 12:27:35 +0000
 • Russell Todd
  signed 2018-03-18 10:44:46 +0000
  Rydw i’n cyuno gyda hyn heb os. Gallwn ni yng Nghymru reoli ein materion ein hunain. Penderfyniadau gwell yw’r penderfyniadau hynny sy’n cael eu gwneud cyn agosed â phosib i’r pobl y maent yn eu heffeithio
 • Glenys Davies
  signed 2018-03-17 18:00:50 +0000
 • Christian Webb
  signed 2018-03-17 08:57:26 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.