Mae ar Gymru angen 'Baromedr Brexit' i helpu busnesau baratoi ar gyfer canlyniadau gadael yr Undeb Ewropeaidd

00_Adam_Price_AC.JPG

Steffan.jpg

Plaid Cymru yn galw am fwy o gefnogaeth i economi sydd mewn perygl

Mae Plaid Cymru wedi galw am offeryn 'Baromedr Brexit' gael ei sefydlu i helpu busnesau yng Nghymru ddeall y peryglon yn dilyn gadael yr Undeb Ewropeaidd ac i asesu eu parodrwydd i ddelio â nhw.

Heddiw, gwnaeth Adam Price AC, Ysgrifennydd Cyllid a'r Economi Cabinet Cysgodol Plaid Cymru, a Steffan Lewis AC, Ysgrifennydd Materion Allanol Cabinet Cysgodol Plaid Cymru, adrodd yn ôl ar y trafodaethau gawsant gyda Llywodraeth Iwerddon am yr heriau i Gymru ac Iwerddon yn dilyn y penderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd, ac am yr atebion allai helpu economi Cymru ddarganfod gwydnwch newydd.

Dywedodd Adam Price AC, Cymru Cysgodol Ysgrifennydd y Cabinet Plaid dros yr Economi a Chyllid:

"Mae Cymru angen teclyn 'Baromedr Brexit' ar gyfer busnesau, i'w helpu i nodi'r meysydd fydd yn cael ei effeithio fwyaf gan Brexit ac i'w cefnogi i ddod o hyd i ffyrdd i liniaru'r peryglon fyddant yn eu hwynebu.

"Yn dilyn pleidlais y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae Llywodraeth Iwerddon wedi datblygu Baromedr Brexit, rhestr wirio asesu ar-lein ar gyfer busnesau sy'n darparu arf i werthuso effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd gan asesu eu parodrwydd i gwrdd â'r heriau sydd o’i blaenau. Dylai Cymru fod yn meddwl yn yr un dull arloesol gan ddarparu'r gefnogaeth angenrheidiol i gadw ein heconomi i fynd.

"Mae'r Undeb Ewropeaidd yn derbyn 67% o allforion Cymru, sy'n golygu bod ein heconomi yn agored iawn i ddifrod y gellid cael ei achosi trwy gyflwyno tariffau, yr oedi posibl a'r costau a achosir gan wiriadau a rhwystrau rheoleiddio newydd.

"Mae dyfodol ein heconomi yn gofyn am agwedd strategol gan y llywodraeth i gynnig cymorth lle mae ei angen i helpu busnesau Cymru i oroesi'r storm yn dilyn gadael yr Undeb Ewropeaidd. Byddai Baromedr Brexit sicrhau y gallai busnesau adnabod ble maent yn agored i niwed a chymryd camau nawr i sicrhau eu gwydnwch. "

Dywedodd Steffan Lewis, Ysgrifennydd Materion Allanol Cabinet Cysgodol Plaid Cymru:

"Mae'n rhaid i Gymru edrych y tu hwnt i San Steffan a ffurfio ein cysylltiadau hunain

gyda'n cymdogion a chyfeillion yn Ewrop os ydy ein llais i’w glywed yn nhrafodaethau gadael yr Undeb Ewropeaidd. Mae’r neges gan y Torïaid yn San Steffan wedi bod yn glir, ni fydd y blaenoriaethau a amlinellir gan Bapur Gwyn Cymru, yn cael eu cynrychioli yn ystod y trafodaethau gyda'r UE. Bydd yn rhaid i ni yng Nghymru siarad ag Ewrop ein hunain.

"Dylai Cymru gael polisi rhyngwladol newydd sy'n amlinellu strategaeth ar gyfer codi proffil ein cenedl o gwmpas y byd. Dylem fod yn anelu i ymuno â Quebec a Chatalonia mewn dod yn un o'r gwledydd is-wladwriaeth mwyaf cydnabyddedig yn y byd.

"Nawr yw'r amser i Gymru estyn allan, y tu hwnt i ffiniau'r DU, er mwyn cryfhau ein rhwymau cyfeillgarwch gyda'n cymdogion a chynghreiriaid. Dyma’r unig ffordd i sicrhau nad yw llais Cymru yn cael ei golli yn y broses drafod wrth adael yr Undeb Ewropeaidd."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.