Gadwch i ni adeiladu cenedl drydan gyfan – Simon Thomas

21898591153_67ae4a6c5a_z.jpg

Dywedodd Simon Thomas wrth gynhadledd ei blaid bod yn bryd i greu cenedl drydan gyfan.

Amlinellodd Aelod Cynulliad y Canolbarth a’r Gorllewin sut y gallai Cymru drawsnewid i Gymru werddach a glanach:

  • Troi at gerbydau hydrogen a hybrid yn hytrach na diesel budr, gan wahardd ceir newydd diesel a phetrol erbyn 2030
  • Bydd Llywodraeth Plaid Cymru’r dyfodol yn cyflwyno Deddf Aer Glân
  • Defnyddio’r £2 filiwn a sicrhawyd gan Plaid Cymru yng nghyllideb Cymru ddiweddar i adeiladu seilwaith cerbydau trydan i Gymru gyfan.

Wrth siarad yn neuadd y gynhadledd dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet Cysgodol dros Faterion Gwledig, Simon Thomas AC:

“Rwy’n falch o’r waith y mae tîm Plaid Cymru wedi’i wneud yn ein Senedd – sicrhaom nifer o enillion yng nghyllideb Cymru ddiweddar.

“Rydym wedi cychwyn ar ymdrech o’r newydd i wneud Cymru y genedl werddaf – gan dorri trethi busnes 100% i gynlluniau ynni dŵr cymunedol, buddsoddiad newydd mewn pwyntiau gwefru cerbydau trydan, atlas newydd o ynni yng Nghymru ac astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer cynllun blaendal gwydr a chaniau. A hyn oll fel gwrthblaid gref i glymblaid ceiniog a dimau dan arweinyddiaeth Lafur, ond dychmygwch yr hyn y gallem gyflawni mewn llywodraeth.

“Mae llygredd aer yn cyfrannu at amcangyfrif o 2,000 o farwolaethau bob blwyddyn. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn disgrifio’r sefyllfa fel argyfwng iechyd cyhoeddus, yn ail yn unig i ysmygu. Mae’n lan i ni wneud rhywbeth am y diffyg gweithredu gan Lafur. Yn y pen draw roedd yn rhaid dwyn achos llys cyn iddynt gymryd y mater o ddifri. Gyda’u cyfreithwyr yn gyfaddef bod y diffyg cynllun gan Lywodraeth Cymru yn anghyfreithlon.

“Mae cerbydau diesel yn brif-gyfranwyr at lygredd aer mewn ardaloedd trefol, gyda’r lefelau ochr y ffordd yn uchaf lle bo’r traffig yn fwyaf prysur. Er mwyn cychwyn y ddadl am sut y symudwn o gerbydau diesel budr i rai hybrid a hydrogen, rwyf wedi comisiynu ymchwil i weld sut y gallem drawsnewid i ddod yn genedl drydan gyfan.

“Hefyd, rwy’n cyhoeddi heddiw y bydd Plaid Cymru yn anelu at gyflwyno Deddf Aer Glân er mwyn sicrhau bod yr aer yr ydym yn eu hanadlu o’r ansawdd uchaf.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.