Penodi Elfyn Llwyd yn gwnsler cyffredinol cysgodol

Adam_Price_Elfyn_Llwyd.JPG

Mae’r cyn Aelod Seneddol a’r bargyfreithiwr Elfyn Llwyd wedi ei benodi yn gwnsler cyffredinol cysgodol dros Blaid Cymru yn y Cynulliad.

Bydd yn ymuno a aelodau Cynulliad y Blaid fel aelod o’r cabinet cysgodol.

Swyddogaeth y Cwnsler Cyffredinol yw i ddarparu cyngor cyfreithiol i Lywodraeth Cymru ar faterion deddfwriaethol yng Nghymru yn ogystal a chymwysedd deddfwriaethol y Cynulliad.

Bu Elfyn Llwyd yn aelod Senedd dros Blaid Cymru am 23 o flynyddoedd yn cynrychioli Meirionydd Nant Conwy a Dwyfor Meirionydd rhwng 1992 a 2015. Yno bu’n arwain grwp y Blaid yn San Steffan rhwng 1998 a 2015.

Mae’n parhau i ymarfer fel bargyfreithiwr hyd heddiw ac yn is-gadeirydd Pwyllgor Dethol Cyfiawnder. Fe’i apwyntiwyd yn aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Gyfunol yn 2011.

Ar ei benodiad, meddai Elfyn Llwyd,

“Mae’n fraint o’r mwyaf chael derbyn swydd Cwnsler Cyffredinol cysgodol a dychwelyd i fyd gwleidyddiaeth unwaith yn rhagor. Edrychaf ymlaen i gymryd fy sedd yng nghabinet cysgodol Plaid Cymru gan gyfrannu fy mhrofiad, fy nghyngor a’m syniadau wrth i ni symud ymlaen fel Plaid i tuag at adeiladu Cymru Newydd.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Adam Price,

“Mae gan Elfyn doreth o brofiad ac arbenigedd heb ei ail fydd yn allweddol i ni wrth edrych tuag at ddyfodol cyfansoddiadol a deddfwriaethol Cymru – yn enwedig yng nghyd-destun Brecsit ac annibyniaeth.

“Drwy ddefnyddio talentau a phrofiadau cyfoethog ein Cabinet Cysgodol, rydym yn barod i ddangos yr hyn y gellir ei gyflawni gan blaid sydd yn ymroddedig ac yn barod i lywodraethu gyda dychymyg radical a’r ewyllys gwleidyddol i gyflawni yr hyn sydd angen ei wneud.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.