Etholaeth: Maldwyn a Glyndŵr

Elwyn Vaughan

Elwyn Vaughan yw ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer sedd newydd Maldwyn a Glyndŵr yn yr Etholiad Cyffredinol nesaf. Mae ganddo wreiddiau dwfn yn yr ardal - wedi ei eni a'i fagu yn Sir Drefaldwyn, ac mae wedi bod yn Gynghorydd Sir ar Gyngor Powys ers 2017 - gan ennill enw da fel ymgyrchydd diwyd, di-flewyn ar dafod.

Mae sedd Maldwyn a Glyndŵr yn cyfuno Sir Drefaldwyn ag ardaloedd Dyffryn Ceiriog, y Waun a Rhiwabon. Yn etholiad Senedd 2021, daeth Elwyn Vaughan yn ail i’r Torïaid yn Sir Drefaldwyn – o flaen y Democratiaid Rhyddfrydol a Llafur.