Gallai Llywodraeth Cymru roi terfyn ar ddigartrefedd heddiw

Nid yw’r llywodraeth Lafur yn dirnad difrifoldeb y sefyllfa, medd Bethan Jenkins

00_Bethan_Jenkins_AC.jpg

Mae gan Lywodraeth Cymru y gallu i roi diwedd ar ddigartrefedd ieuenctid heddiw, medd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gymunedau, Bethan Jenkins.

Dywedodd Bethan Jenkins nad yw’r llywodraeth Lafur yn dirnad graddfa’r broblem, a rhybuddiodd mai ymgais i wthio’r broblem i’r cyrion oedd eu targed i ddileu digartrefedd ieuenctid mewn deng mlynedd. Holodd hefyd beth ddigwyddodd i gynllun deng mlynedd blaenorol y llywodraeth i ddatrys digartrefedd, a gyhoeddwyd yn 2009.

Galwodd ar Lywodraeth Cymru i weithredu yn awr i roi terfyn ar ddigartrefedd, trwy ddileu’r cymal bwriadusrwydd, trwy ddileu prawf Pereira ar freguster unigolyn, a thrwy osod dyletswydd ar bob awdurdod lleol i ddarparu lloches brys mewn tywydd oer.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gymunedau, Bethan Jenkins:

“Mae’r Prif Weinidog wedi addo i ddileu digartrefedd mewn deng mlynedd, gan obeithio y bydd pobl yn anwybyddu’r ffaith fod cynllun deng mlynedd mewn bodolaeth eisoes oedd i fod i ddod i ben yn 2019. Y ffaith yw bod polisïau ar gael allai helpu i ddileu digartrefedd yn awr, megis dileu prawf Pereira, dileu bwriadusrwydd, a chyllido gwasanaethau plant yn iawn er mwyn sicrhau ein bod yn atal pobl sy’n gadael gofal yn mynd yn ddigartref.

“Yn ychwanegol at hyn, rwyf eisiau gosod dyletswydd ar bob awdurdod lleol i ddarparu lloches frys i bobl ddigartref pan fydd y tymheredd yn gostwng islaw sero.

“Dyma gamau ymarferol y gall y llywodraeth Lafur eu cymryd heddiw, ond yn anffodus, gwrthododd bob un o’r cynigion hyn. Yn wir, honnodd y Prif Weinidog yr wythnos ddiwethaf fod rhai pobl yn dewis cysgu allan.

“Cefais ar ddeall hefyd gan lawer elusen sy’n gweithio i roi terfyn ar ddigartrefedd nad oedd ganddynt syniad am gyhoeddiad y Prif Weinidog dros y penwythnos, nad ymgynghorwyd a hwy yn ei gylch, ac nad oes ganddynt unrhyw wybodaeth am yr hyn mae’r Prif Weinidog yn gynnig. Nid yw hyn yn gwneud dim ond ychwanegu at y teimlad mai cyhoeddiad ar y pryd oedd hyn gan y Prif Weinidog. A bod yn onest, mae ein pobl fwyaf bregus yn haeddu gwell.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.