Brexit yn cynnig cyfle i roi terfyn ar yr economi Llundain-ganolog - Plaid

16742433871_814f6d3379_k.jpg

Mae Plaid Cymru wedi dweud y gallai Brexit gynnig cyfleoedd am “feddwl o’r newydd” ar yr economi a galluogi’r DG i roi terfyn ar oruchafiaeth Llundain a de-ddwyrain Lloegr.

Mae ymgynghorydd y blaid ar yr economi, Eurfyl ap Gwilym, wedi cyhuddo’r Torïaid o ddefnyddio’r ystadegau diweithdra i guddio’r ffaith fod model economaidd y DG yn or-ddibynol ar dwf mewn swyddi ansicr, gyda chyflogau isel ac o ansawdd wael.

Tyfodd nifer y gweithwyr ar gontractau dim-oriau o 120,000 yn 2005 i fwy na 900,000 yn 2017.

Dywed Dr ap Gwilym fod dyfynnu ystadegau a thueddiadau am y DG gyfan yn methu â datgelu llawer o broblemau sydd i’w teimlo’n llym mewn rhannau penodol o’r DG. Mae GVA y pen yn Llundain  yn 172 y cant o gyfartaledd y DG tra’i fod yn 71 y cant yng Nghymru a 75 y cant yng ngogledd-ddwyrain Lloegr.

Dywed y blaid y gallai Brexit helpu i sbarduno newid radical yn agwedd San Steffan at ddatblygu economaidd trwy annog “meddwl o’r newydd” a rhoi terfyn ar oruchafiaeth Llundain a de-ddwyrain Lloegr.

Meddai Eurfyl ap Gwilym:

“Gyda gwleidyddion Torïaidd yn ail-adrodd eu rhethreg wallus, mae’n hawdd anghofio mai’r Wladwriaeth Brydeinig yw un o rai cyfoethocaf y byd, ond fod y cyfoeth hwn wedi’i ganoli yn un gornel ddaearyddol o’r wladwriaeth. Mae perfformiad economaidd yn 172 y cant o gyfartaledd y DG yn Llundain a dim ond 71 y cant yng Nghymru a 75 y cant yng ngogledd-ddwyrain Lloegr.

“Daeth y model busnes Prydeinig, dros lawer blwyddyn, yn un lle mae grym, yn wleidyddol ac economaidd, wedi’i ganoli yn Llundain a’r cyffiniau. Ond mae Brexit yn cynnig cyfle i ni feddwl o’r newydd am yr economi.

“Dylai gwleidyddion yn San Steffan dderbyn y bydd Brexit yn golygu gostyngiad yng ngweithgaredd y gwasanaethau ariannol yn Llundain. Dylai Llywodraeth y DG fod yn fentrus a bod yn barod i ildio rhai manteision yn y sector gwasanaethau ariannol mewn trafodaethau yn gyfnewid am amddiffyn sectorau allweddol eraill megis gweithgynhyrchu a bwyd.

“Er y bydd rhai heriau yn y tymor byr wrth ddiddyfnu’r DG oddi ar ei gorddibyniaeth ar y sector gwasanaethau ariannol, fe fydd yn galluogi’r llywodraeth i symud ei blaenoriaethau i sectorau eraill ac, yn hanfodol, i genhedloedd a rhanbarthau eraill y DG.

“Bydd Brexit yn heriau enfawr i’r status quo ond gallai hefyd fod yn gatalydd i feddwl o’r newydd a gweithredu polisïau fydd yn ymdrin yn fwy effeithiol ag anghenion y sawl sy’n teimlo fod y drefn bresennol wedi gwneud tro gwael â hwy.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.