Cymru yn wynebu “etholiad fydd yn diffinio’r oes”, medd AS Plaid Cymru

joni_a_theresa.PNG

Mae AS Plaid Cymru wedi disgrifio’r etholiad sydyn fel un fydd y “diffinio’r oes” i Gymru, gan ddweud fod pobl Cymru yn wynebu “dewis clir” rhwng Plaid Cymru a’r Torïaid.

Wrth siarad ar Radio Cymru’r BBC, dywedodd AS Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards, fod Cymru yn wynebu “bygythiad cenedlaethol” nas gwelwyd ers cenedlaethau. Cyhuddodd y Torïaid o ddilyn “llwybr Brexit eithafol”, gan chwalu cysylltiadau economaidd ag Ewrop, gan beryglu swyddi a chyflogau pobl.

Tynnodd Mr Edwards sylw hefyd at gynlluniau yn y Papur Gwyn ar y Mesur Diddymu Mawr i “danseilio” strwythurau democrataidd Cymru.

Wrth siarad ar y BBC, dywedodd AS Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards:

“Mae Cymru yn wynebu bygythiad cenedlaethol o fath na welsom ers cenedlaethau. Mae llywodraeth aden dde eithafol yn San Steffan dan arweiniad Theresa May, yn dilyn llwybr Brexit eithafol iawn, gan ein dwyn allan o’r farchnad sengl a’r undeb tollau fydd yn niweidiol iawn i economi Cymru gydag oblygiadau tra difrifol i swyddi a chyflogau pobl.

“Gwyddom eisoes am eu cynlluniau o ran cymryd pwerau yn ôl o Frwsel, ond maent hefyd yn cynllunio i gymryd a llwyr danseilio systemau democrataidd Cymru. Maent wedi amlinellu hyn yn glir yn y Papur Gwyn ar y Mesur Diddymu Mawr.

“Mae hwn yn etholiad sydd yn diffinio’r oes i Gymru fel cenedl, ac y mae’r dewis yn glir - gyda’r Blaid Lafur mewn llanast llwyr, fe gânt eu chwalu yn yr etholiad. Dim ond Plaid Cymru all wrthsefyll y Blaid Geidwadol yng Nghymru ac y mae’n hanfodol i bobl Cymru anfon neges i San Steffan na wnânt fyth ei anghofio, trwy anfon y nifer fwyaf o ASau Plaid Cymru yn ôl i Lundain i ymladd, amddiffyn a gwarchod statws Cymru fel cenedl.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.