Estyniad i Erthygl 50yw’r unig ddewis synhwyrol

Llun: Wikimedia Commons

Rhowch y gorau i’r’ Final Countdown’ er lles ein heconomi

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Hywel Williams AS, wedi galw am estyniad i Erthygl 50 yn dilyn adroddiadau o Frwsel fod y Prif Weinidog wedi methu â dod i gytundeb gyda’r UE.  Er y bu disgwyl dros y dyddiau diwethaf na fyddai modd dod i gytundeb, roedd y Prif Weinidog cyn  hyn wedi gobeithio gwneud cryn gynnydd erbyn i arweinyddion yr UE gyfarfod.  

Does dim arwydd y bydd yr anghytundeb yn cael ei ddatrys yn syth, er bod y terfyn amser o Fawrth 2019 ar y gorwel.

Dywedodd Mr Williams fod gwrthod ceisio estyniad i Erthygl 50 yn rhoi “dyfodol economaidd Cymru a’r DG mewn perygl”. Tynnodd sylw hefyd at berygl ‘Brexit dall’ lle byddai manylion ein perthynas yn y dyfodol ag Ewrop yn cael eu trafod o’r tu allan i’r UE.

Galwodd llefarydd Plaid Cymru ar Brexit am Bleidlais y Bobl ar derfyn y trafodaethau fel y gall pobl wneud penderfyniad ar sail o wybodaeth am ein perthynas ag Ewrop.

Gan ymateb i’r newyddion fod cryn bellter o hyd rhwng y Prif Weinidog a’r UE ar fargen, dywedodd Hywel Williams AS:

“22 blynedd ers i Ewrop ganu ‘The Final Countdown’ am y tro cyntaf, mae’r encôr yn cael ei ganu i Theresa May.  

“Does dim dadl nad yw estyniad i Erthygl 50 yn awr yn angenrheidiol. Mae’r terfyn amser o Fawrth 2019 yn peryglu ein dyfodol economaidd mewn perygl dim ond er mwyn dyddiad a ddewiswyd ar hap, sy’n cael ei fynnu gan Brexitwyr hanner pan.

“Rydym yn sefyll ar erchwyn clogwyn economaidd, a diolch i ddwy flynedd o frwydro mewnol ymysg y Torïaid, dyw sylfeini’r bont allan o Ewrop ddim hyd yn oed wedi cael eu gosod.

“Rhaid ymestyn Erthygl 50 yn awr fel na fyddwn yn cael ein gorfodi i ‘Brexit dall’, lle byddai manylion ein perthynas yn y dyfodol ag Ewrop yn cael eu trafod o’r tu allan i’r bloc mewn sefyllfa wan.

“Pan fydd addewidion gwag y Brexitwyr wedi eu datgelu am yr hyn ydynt, rhaid i’r bobl wedyn ddod i benderfyniad ynghylch a ydynt eisiau’r Brexit a gynigir, neu a ydym am i’n lle yn Ewrop gael ei gynnal.”

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.