Adam Price yn cael ei ethol fel Arweinydd newydd Plaid Cymru

Etholwyd Aelod Cynulliad Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, fel arweinydd newydd Plaid Cymru heddiw. 

Cyhoeddwyd y canlyniad ar ddydd Gwener y 28 o Fedi 2018 yng ngwesty Novotel, Caerdydd. 

Derbyniodd Adam Price 49.7% o’r pleidleisiau ar y rownd gyntaf, gyda dim ond 37 pleidlais i ffwrdd o ennill y rownd gyntaf. 

Canlyniadau’r rownd gyntaf oedd:

Adam Price – 2,863 (49.7%)

Rhun ap Iorweth – 1,613 (28%)

Leanne Wood – 1,286 (22.3%)

Yn yr ail rownd derbyniodd Adam Price 618 o bleidleisiau o gymharu a’r 348 a roddwyd i Rhun ap Iorwerth gan adael y canlyniadau terfynol fel a ganlyn: 

Adam Price – 3,481 (64%)

Rhun ap Iorwerth – 1,961 (36%)

Bu Adam Price yn Aelod Seneddol rhwng 2001 tan 2010 cyn cael ei anrhydeddu gyda Ysgoloriaeth Fullbright i astudio Gradd Meistr mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus gan gael ei urddo’n Gymrawd yn y Ganolfan Ddatblygu Rhyngwladol ym Mhrifysgol Harvard.

Dychwelodd i wleidyddiaeth yn 2016 wedi iddo gael ei ethol fel yr Aelod Cynulliad yn ei etholaeth flaenorol.

Wrth gyfeirio at ei gyd-ymgeiswyr, meddai Adam Price, 

"Roeddem ill tri yn ffrindiau cyn yr ymgyrch, yn ystod yr ymgyrch a byddwn yn parhau yn ffrindiau ac yn gymrodyr yma heddiw. Rydym wedi sefyll nid yn erbyn ein gilydd ond gyda’n gilydd, fel gweision dros y blaid a thros y wlad a thros y bobl ry’ ni’n ei caru. 

“Dros y misoedd nesaf bydd angen i bob un ohonom ddangos arweiniaid, a bydd cryfderau ac angerdd amlwg Leanne a Rhun yn gwbl angenrheidiol wrth i ni wynebu’r bennod nesaf yn ein hanes. Edrychaf ymlaen i wasanaethu gyda nhw wrth ffurfio Llywodraeth Cymru gyda’n gilydd yn 2021.”

Wrth gyfeirio at aelodau’r blaid yn ystod datganiad y ras arweinyddol, meddai Arweinydd newydd Plaid Cymru:

"Mae’n fraint ac yn anrhydedd i mi gael fy enwebu gan y blaid hon fel Prif Weindiog Cymru.

"Mae ein hamser wedi dod – a newid cadarnhaol, deinameg, hir dymor i Gymru a’i gwleidyddiaeth.

“Mae ffawd ein cenedl yn gyfrifoldeb mae pob un ohonom yn ei rannu. Mae rhaid i bob un ohonom chwarae ein rhan. Mae rhaid i ni sylweddoli mai ni yw’r rhai i wneud y gwaith. 

“Rhaid i ni roi gobaith i’r rhai sydd heb obaith. Y rhai hynny sydd wedi cael eu gadael ar ôl. Y rhai sydd yn credu nad oes modd iddyn nhw wireddu eu breuddwydion; sy’n credu nad oes modd i ni greu y Gymru sydd ei angen.

“Mae’n rhaid i’n neges i bobl Cymru fod yn gwbl glir: Gall Cymru.

“Gallwn fod yn llewyrchus. Gallwn fod yn hyderus. Gallwn hunan-lywodraethu. Gallwn fod yn llwyddiannus.

“Ni ganiatawn i’n breuddwydion a’n dyfodol gael eu gwrthod. Dyma yw’r bennod fawr nesaf yn hanes Cymru.”

“Ni fydd y bennod yn cael ei hysgrifennu yn neuaddau crand San Steffan ond ganddom ni yn strydoedd a phentrefi Cymru, achos mae’r amser am newid wedi dod.

“Rydym ar ein ffordd – a ni fyddwn yn oedi ddim pellach.

“Gyda’n gilydd gallwn ennill Gymru Newydd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.