‘Rhaid i’r Prif Weinidog fod wedi ei ethol yn ddemocrataidd’ - Leanne Wood

2016_LW_3.JPG


‘Rhaid i’r Prif Weinidog fod wedi ei ethol yn ddemocrataidd’

Mi fydd Plaid Cymru yn unedig ac yn cynnig gweledigaeth yn yr etholiad cyffredinol cynnar

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw am etholiad cyffredinol cynnar, gan ddadlau fod angen i’r Prif Weinidog fod wedi ei ethol yn ddemocrataidd.

Daeth sylwadau Leanne Wood wrth i Andrea Leadsom dynnu nôl o ras arweinyddiaeth y Torïaid yn gynharach heddiw, gan adael y ffordd yn glir i Theresa May fod yn Brif Weinidog ddydd Mercher.

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood y byddai ei phlaid yn unedig ac yn cynnig gweledigaeth er mwyn symud Cymru ymlaen.

Dywedodd Leanne Wood:

“Mae’r penodiad disgwyliedig o arweinydd newydd y Ceidwadwyr fel Prif Weinidog yn dangos amharch tuag at ddemocratiaeth.

“Mae’n fater o egwyddor y dylai’r swydd wleidyddol uchaf yn y Deyrnas Gyfunol fod yn un lle mae’r deilydd yn cael ei h/ethol i’r rôl o ganlyniad i etholiad democrataidd teg.

“Dyna pam rwy’n cefnogi etholiad cyn gynted â phosib er mwyn gadael i bobl gael dweud ynglŷn â phwy maen nhw’n gredu sydd orau i arwain y wladwriaeth trwy’r amseroedd herion hyn.

“Gyda Llafur â’r Torïaid yn llanast o anhrefn a rhaniadau, mae Plaid Cymru yn cyflwyno’r weledigaeth a’r gwerthoedd sydd ei hangen er mwyn symud ein gwlad ymlaen.

“Fe wnawn ni sicrhau tîm talentog o ymgeisyddion sydd â’r ymrwymiad a’r cymhelliant i roi llais cryf i’n cymunedau yn San Steffan ac i frwydro dros y fargen orau posib i Gymru.

“Ni wnaiff Plaid Cymru fyth ymadael â’i chyfrifoldebau i bobl Cymru yn yr un ffordd â mae arweinwyr honedig Brexit wedi ei wneud.

“Mae gan ein plaid record o lwyddiant o ran cyflawni dros ein cymunedau a Chymru yn San Steffan ac rydym yn sefyll yn barod i wneud hynny eto gyda hyder ac argyhoeddiad.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.