Etholiadau Mewnol 2022

Etholiadau: Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol / Pwyllgor Llywio Plaid Cymru

Mae'r ymgeiswyr canlynol wedi'u henwebu i'w hethol i'r swyddi a nodir.

Swydd

Ymgeiswyr / Candidates

Cadeirydd y Blaid
 1. Ellen ap Gwynn
 2. Marc Jones
 3. Ail-agor enwebiadau / Re-open Nominations
Cyfarwyddydd Cyfathrebu
 1. Ail-agor enwebiadau / Re-open Nominations

Cyfarwyddydd

Cydraddoldeb

 1. Lisa Goodier
 2. Ail-agor enwebiadau / Re-open Nominations
Cyfarwyddwr Polisi ac Addysg Wleidyddol 
 1. Heledd Fychan
 2. John Osmond
 3. Ail-agor enwebiadau / Re-open Nominations

Cynrychiolydd Rhanbarthol –

Gogledd 

(1 dyn, 1 fenyw)

 1. Beca Brown
 2. Aaron Wynne
 3. Ail-agor enwebiadau / Re-open Nominations

Cynrychiolydd Rhanbarthol –

Canolbarth a’r Gorllewin 

(1 dyn, 1 fenyw)

 1. Kerry Ferguson
 2. Aled Morgan Hughes
 3. Richard Pearce-Higginson
 4. Deris Williams
 5. Ail-agor enwebiadau / Re-open Nominations

Cynrychiolydd Rhanbarthol –

De Orllewin

(1 dyn, 1 fenyw)

 1. Andrew Jenkins
 2. Megan Lloyd
 3. Harri Roberts
 4. Ioan Gruffydd Warlow
 5. Ail-agor enwebiadau / Re-open Nominations

Cynrychiolydd Rhanbarthol –

Canol De

(1 dyn, 1 fenyw)

 1. Alun Cox
 2. Fflur Elin
 3. Julie Williams
 4. Ail-agor enwebiadau / Re-open Nominations

Cynrychiolydd Rhanbarthol –

De Ddwyrain

(1 dyn, 1 fenyw)

 1. Rhys Mills
 2. Niamh Salkeld
 3. Ail-agor enwebiadau / Re-open Nominations
Pwyllgor Llywio (2 sedd)
 1. Ioan Bellin
 2. June James
 3. Elyn Stephens
 4. Siȃn Thomas
 5. Ail-agor enwebiadau / Re-open Nominations

Rhybudd o Etholiad

Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol

Pwyllgor Llywio

Safle

Nifer i’w hethol

Cadeirydd y Blaid

1

Cyfarwyddwr Cydraddoldeb

1

Cyfarwyddwr Cyfathrebu

1

Cyfarwyddwr Polisi ac Addysg Wleidyddol

1

Cynrychiolydd Rhanbarthol – Gogledd

2   (1 Dyn & 1 Fenyw)

Cynrychiolydd Rhanbarthol – Canolbarth a’r Gorllewin

2   (1 Dyn & 1 Fenyw)

Cynrychiolydd Rhanbarthol – Gorllewin De Cymru

2   (1 Dyn & 1 Fenyw)

Cynrychiolydd Rhanbarthol – Canol De Cymru

2   (1 Dyn & 1 Fenyw)

Cynrychiolydd Rhanbarthol – Dwyrain De Cymru

2   (1 Dyn & 1 Fenyw)

Pwyllgor Llywio

2

 

Terfynau amser

Dyddiad

Enwebiadau yn Agor

Mercher 18 Mai 2022

Enwebiadau yn Cau

Gwener 29 Gorffennaf 2022 – Canol dydd

Cyhoeddi’r Ymgeiswyr a Enwebwyd

Llun 1 Awst 2022

Rhewi’r Rhestr Etholwyr

(y mae’n rhaid i unigolyn fod yn aelod o Blaid Cymru erbyn y dyddiad hwn er mwyn pleidleisio)

Gwener 23 Medi 2022 – Canol dydd

Pleidleisio

Gwener 21 Hydref 2022 a Sadwrn 22 Hydref 2022 yn y Gynhadledd.

(Amseroedd i’w pennu gan Bwyllgor Llywio’r Gynhadledd)

Cyhoeddi’r Canlyniadau

Sadwrn 22 Hydref (Ar amser i’w bennu gan Bwyllgor Llywio’r Gynhadledd)

 

Mae gan unrhyw etholaeth yr hawl i enwebu un person am bob swydd wag. Yr unig eithriad yw swyddi cynrychiolwyr etholedig – gall etholaethau enwebu ymgeiswyr am eu rhanbarth eu hunain.

Dylai etholaethau sydd am enwebu unigolion am unrhyw swydd gael cydsyniad yr enwebai cyn gwneud hynny, a dylent ddychwelyd Ffurflen Enwebu at y Swyddog Dynodedig erbyn 12:00 canol dydd ar ddydd Gwener 29 Gorffennaf 2022.

Gellir cyflwyno enwebiadau trwy e-bost. Bydd hyn yn golygu y bydd angen i Gadeirydd neu'r Ysgrifennydd yr Etholaeth anfon e-bost ar wahân at sylw’r Swyddog Dynodedig yn cadarnhau enwebiad eu hetholaeth.

Bydd unrhyw enwebiad a dderbynnir gan y Swyddog Dynodedig nad yw yn enw Etholaeth swyddogol, neu nad yw’n cynnwys cydsyniad yr enwebai i’r enwebiad, neu sy’n ail enwebiad neu un dilynol am un swydd o’r un ffynhonnell er am wahanol bobl, neu sy’n cyrraedd wedi’r dyddiad cau, yn annilys.

Swyddog Dynodedig:           Carl Harris – Prif Weithredwr

                                             [email protected]