Plaid Cymru yn ymateb i ddatganiad y Prif Weindiog ar gytundeb Brecsit

Plaid_Cymru_-_The__Party_of_Wales_Official_Logo_1200x600.jpg

Nid oes rhaid dewis rhwng bargen wael neu dim bargen, mae dewis arall.

Wrth ymateb i ddatganiad y Prif Weindiog, meddai arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts 
 
“Mae'r Prif Weindiog fel tase hi wedi llwyddo i gyflawni yr amhosibl - creu undod rhwng y rheiny sydd ar naill ochr dadl Brecsit. Dyma fargen sy'n plesio neb o gwbl. 
 
“Gyda biliynau ar fin diflannu o economi Cymru a'r dinistr economaidd di-droi nôl mae Llywodraeth San Steffan eu hunan wedi ei darogan, mae'n rhaid i ni ddarganfod ffordd allan o wallgofrwydd Brecsit. Mae'r Prif Weindiog ei hunan wedi cyfaddef fod 'dim Brecsit o gwbl' yn parhau i fod yn bosibilirwydd. 
 
“O'i chyfaddefiad ei hunan, mae dicotomi ffals y Prif Weindiog o "bargen neu ddim bargen" yn disgyn yn ddarnau. Mae dewis gwell - Pleidlais y Bobl i gynnwys y dewis ffafrir gan y mwyafrif o bobl yng Nghymru bellach, sef aros yn yr Undeb Ewropeaidd." 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.