Cefnogwyr pêl droed yn arbed ar gostau ffôn symudol diolch i'r UE

Mobile_charges_EU_CYM_2_(small).jpg

Bydd cefnogwyr pêl droed Cymru sy'n teithio i Ffrainc yn fuan ar gyfer Pencampwriaeth Ewro 2016 yn arbed arian diolch i'r ffaith fod yr Undeb Ewropeaidd wedi sicrhau lleihad mewn costau crwydro ffonau symudol.

Dywedodd Neil McEvoy AC Plaid Cymru fod y rheolau UE newydd yn gorfodi cwmnïau aml-genedlaethol i roi cap ar gostau galwadau ffôn a chostau data tra'n teithio neu ar wyliau, gan ddweud fod hyn yn enghraifft dda o sut y mae cytundeb rhyngwladol ar lefel Ewropeaidd yn atal pobl rhag cael bargen wael.

Dywedodd Neil McEvoy AC Canol De Caerdydd a Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Chwaraeon:

"Gwyddom fod Cymru'n elwa o £245m y flwyddyn diolch i aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd ond bydd cefnogwyr pêl droed sy'n teithio i Ffrainc yr wythnos nesaf, yn ogystal a phobl yn teithio ar eu gwyliau ledled y cyfandir, yn elwa eleni o alwadau ffon symudol rhyngwladol rhatach.

"Mewn blynyddoedd diweddar, mae cwmnïau ffonau symudol wedi medru codi crocbris am alwadau ffôn rhyngwladol neu fynediad i ddata o'ch ffôn, ond mae rheolau newydd yr Undeb Ewropeaidd yn golygu y bydd rhain yn cael eu capio ac yn llawer rhatach - gan olygu y gall cefnogwyr ffonio adref o Bordeaux, Lens a Toulouse yn yr wythnosau nesaf.

"Dyma enghraifft wych o sut y gall yr Undeb Ewropeaidd, a chael cytundeb rhyngwladol ar lefel Ewropeaidd, sicrhau bargen dda i bawb.

"Heb yr Undeb Ewropeaidd, ni fyddai unrhyw ffordd o atal cwmnïau telegyfathrebu rhag codi beth bynnag y mynnant am eu gwasanaethau, ond drwy weithio gyda'n gilydd gallwn atal cwmnïau aml-genedlaethol rhag twyllo cwsmeriaid a gwneud elwa anferth allan ohonom.

"Mae Plaid Cymru'n cefnogi Cymru ym mhencampwriaeth pêl droed Ewro 2016 a phleidlais i Aros yn y refferendwm Ewropeaidd."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.