Plaid Cymru yn cyhoeddi ymgeiswyr etholiad Ewrop

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi ei thîm o ymgeiswyr ar gyfer yr etholiad Ewropeaidd.

Bydd y pedwar ymgeisydd, sydd yn amrywio yn eu rhywedd, oed, a phrofiad o fywyd cyhoeddus, nawr yn mynd ati i rannu neges Plaid Cymru gyda phleidleiswyr cyn yr etholiad.

Yn syml iawn, nid yw San Steffan yn gweithio i Gymru. Mae’r etholiad hwn yn gyfle i anfon neges i wleidyddion San Steffan na allant ei hanwybyddu: rydym yn gwrthod eu Brexit peryglus, niweidiol.

Mae ffordd syml allan o’r cawlach Brexit yma, sef i gymryd ein dyfodol i’n dwylo ni’n hunain. Plaid Cymru yw prif blaid Cymru sydd o blaid Ewrop, ac mae pleidlais drostom ni yn yr etholiad hwn yn bleidlais o gred yn nyfodol Cymru fel cenedl Ewropeaidd, falch.

Ymgeiswyr Plaid Cymru yn etholiad Ewrop yw:

  1. Jill Evans ASE
  2. Carmen Smith
  3. Patrick McGuinness
  4. Ioan Bellin

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Rwy’n hynod o falch o’n tîm ardderchog o ymgeiswyr yn yr etholiad hwn.

“Rydym yn glir nad yw San Steffan yn gweithio i Gymru. Wrth i’r Blaid Lafur a’r Torïaid ffraeo ymysg ei gilydd, mae eu llywodraethau ar naill ochr yr M4 yn esgeuluso pobl Cymru.

“Mae ffordd allan o’r cawlach yma, sef i gymryd ein dyfodol i’n dwylo ni’n hunain. Yr etholiad hwn yw ein cyfle i anfon neges at wleidyddion San Steffan na allant anwybyddu: mae Cymru’n gwrthod eu Brexit peryglus, niweidiol.

“Mae pleidlais dros Blaid Cymru yn yr etholiad hwn yn bleidlais i wneud i Gymru gyfrif. Rydym ni’n haeddu gwell, a gallwn fod yn well, na hyn. Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’n tîm o ymgeiswyr i ledaenu’r neges honno ymhob cymuned ar draws Cymru.”

Dywedodd prif ymgeisydd Plaid Cymru Jill Evans ASE:

“Rwy’n falch o fod yn brif ymgeisydd Plaid Cymru yn yr etholiad hwn unwaith eto.

“Mae’r etholiad hwn yn cynnig cyfle inni na allwn ei golli i wrthod cawlach Brexit a achoswyd gan Theresa May a Jeremy Corbyn, ac yn lle i ymroi i ddyfodol Cymru fel cenedl Ewropeaidd falch.

“Mae San Steffan wedi torri, ac mae Cymru’n haeddu gwell. Dros yr wythnosau nesaf, rwy’n edrych ymlaen at siarad â phobl hyd a lled Cymru am ein gwaith i adeiladu Cymru Newydd.”

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr ymgeisyddion.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.