Digwyddiadau - Events

 • Friday, July 26, 2019 am 01:00 yh tan July 28, 2019 · 35 RSVPs
  Galeri, Caernarfon yn Caernarfon, United Kingdom

  Ysgol Haf - Summer School

  Digwyddiad: Plaid Cymru's Summer School / Ysgol Haf Plaid Cymru

  Lleoliad: Galeri, Caernarfon

  Dyddiad:    1pm on Friday 26th of July until 1pm on Sunday 28th of July 

                      Prynhawn Dydd Gwener 26 Gorffennaf - Amser Cinio Dydd Sul 28 Gorffennaf

  Cost yr Ysgol Haf bydd £15 i bob aelod (£10 i bawb sydd â chyflog dan £15,000 y flwyddyn). Anfonwch RSVP a gallwch dalu ar y dudalen nesaf.

  The Summer School costs just £15 per member (£10 for those with an annual income of £15,000 or less). RSVP for the Summer School and you can pay on the next page.

 • Saturday, July 27, 2019 am 01:30 yh · 5 RSVPs
  Caernarfon yn Caernarfon, United Kingdom

  Gorymdaith Annibyniaeth AUOB Independence March

 • Saturday, September 14, 2019 am 06:00 yh · 1 RSVP
  Mercure Hotel, Holland House yn Cardiff, United Kingdom

  Cinio Mawreddog - Gala Dinner

  *Cliciwch Anfonwch RSVP er mwyn mynd i'r dudalen tocynnau*

  Mae Plaid Cymru o ddifri am ddod i rym yn 2021. Yn fuan, byddwn yn lansio ein strategaeth newydd, yn cyhoeddi cyfres o bolisïau newydd, ac yn dangos pam bod Cymru angen llywodraeth newydd.

  Rydym yn benderfynol o gynnal yr ymgyrch etholiadol mwyaf yn ein hanes a bydd angen felly codi mwy o arian nag erioed o’r blaen.

  Er mwyn dathlu cychwyn ymgyrch newydd, ac er mwyn cychwyn ar godi’r arian sydd angen arnom i ennill, bydd y Blaid yn cynnal Cinio Mawreddog ar benwythnos diwrnod Owain Glyndŵr.

  Cynhelir y Cinio ar Fedi 14 yng Ngwesty’r Mercure, Holland House yng Nghaerdydd yng nghwmni gwesteion arbennig iawn, gan gynnwys Dafydd Wigley a Ron Davies, gyda Huw Stephens yn cyflwyno.

  Bydd Dafydd Wigley a Ron Davies yn trafod ugainmlwyddiant datganoli, gan iddynt fod mor ddylanwadol yn y broses.

  Byddwn hefyd, fel rhan o’r cinio, yn cynnal ocsiwn gydag eitemau gwbl unigryw.

  Cost tocyn yw £100, gyda’r arian yn cael ei ddefnyddio i sicrhau llywodraeth Plaid Cymru yn 2021.

  Gallwch hefyd prynu bwrdd, sef 10 tocyn, am £1000.

  Ymrwymwch i brynu tocyn heddiw a byddwch yn chwarae rhan enfawr yn sicrhau bod gan y Blaid yr adnoddau angenrheidiol i ddod i rym yn 2021.

  Cliciwch yma er mwyn brynu tocyn


  *Click Anfonwch RSVP to go to the ticket page*

  Plaid Cymru is serious about winning power in 2021. Soon, we will be launching our new strategy, announcing new policies, and demonstrating why Wales needs a new government.

  We are determined to run the biggest campaign in our history, and that means we must raise more funds than ever before.

  To celebrate the start of a new campaign, and to start the process of raising the money we need to win, Plaid Cymru will be holding a Gala Dinner on the weekend of Owain Glyndŵr day.

  The dinner will be held on September 14 at the Mercure Holland House hotel in Cardiff, with some very special guests including Dafydd Wigley and Ron Davies. Huw Stephens will compère the evening.

  Dafydd Wigley and Ron Davies will be discussing the 20th anniversary of Welsh devolution, having been so central to the process.

  As part of the dinner we will also be holding an auction with some very interesting and unique items.

  A ticket for the dinner costs £100, with the money going towards securing a Plaid Cymru government in 2021.

  Tables can also be reserved for £1000, which hold 10 people.

  Commit to a ticket today and you will be playing an all important role in ensuring Plaid Cymru has the resources to win power for Wales in 2021.

  Click here to buy a ticket

 • Friday, October 04, 2019 am 09:00 yb tan October 06, 2019 · 5 RSVPs
  Swansea Grand Theatre yn Swansea, United Kingdom

  Cynhadledd Flynyddol - Annual Conference

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.