Digwyddiadau - Events

 • Saturday, February 15, 2020 am 10:00 yb · 23 RSVPs
  MRC Wales (Media Resource Centre) yn Llandrindod Wells, United Kingdom

  Cynhadledd Ymgyrch 2021 Campaign Conference

  BETH?

  Gyda llai na 500 diwrnod nes bod pobl Cymru yn pleidleisio dros eu Haelodau newydd o'r Senedd, mae gennym ni waith i'w wneud.

  Mae’r Cynhadledd Ymgyrch yn ddigwyddiad y mae'n rhaid ei fynychu ar gyfer unrhyw un sydd am ethol Aelod Cynulliad Plaid Cymru yn eu hetholaeth.

  Ymunwch ag Uned Ymgrychu Plaid Cymru i gynllunio eich taith i fuddugoliaeth.

  PWY? 

  Ymgeiswyr, Asiantau, Trefnyddion, Actifyddion, Aelodau Etholedig, Cynghorwyr Sir, Tref a Chymunedol.

  WHAT?

  With fewer than 500 days until the people of Wales vote for their new Members of the Senedd, we have a job of work to do.

  The campaign conference is a must attend event for anybody who wants to elect a Plaid Cymru Assembly Member in their constituency.

  Join Plaid Cymru’s National Campaigns Unit to plan your path to victory in 2021.

  WHO?

  Candidates, Agents, Organisers, Activists, Elected Members, County & Community Councillors

 • Friday, March 20, 2020 am 09:00 yb tan March 21, 2020 · 2 RSVPs
  Pafiliwn Llangollen yn Llangollen, United Kingdom

  Cynhadledd Wanwyn - Spring Conference

  Ydych chi'n cynrychioli mudiad ac eisiau pecyn cyfleoedd? Cysylltwch a samparry@plaid.cymru

  Os ydych yn aelod o'r wasg sydd yn bwriadu mynychu'r Gynhadledd, cysylltwch a rhydianfitter@plaid.cymru


  Do you represent an organisation and want an opportunities pack? If so, please contact samparry@plaid.cymru

  If you're a member of the press and intend on coming to our Conference, please contact rhydianfitter@plaid.cymru

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.