Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Jill Evans ASE

Mae Jill Evans yn Aelod o Senedd Ewrop ac yn cynrychioli Cymru gyfan. Cafodd Jill ei hail-ethol i Senedd Ewrop ym mis Mai 2014 ac mae hi  ar ei phedwaredd tymor fel ASE.

Ganed Jill yn Ystrad (y Rhondda) ym 1959 ac fe'i haddysgwyd yn Nhonypandy ac ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, a Pholitechnig Cymru. Cyn cael ei hethol i Senedd Ewrop ym 1999, gweithiodd Jill fel Cynorthwywraig Ymchwil yng nghyn-Bolitechnig Cymru, lle'r enillodd ei gradd M. Phil. Roedd hefyd yn gynghorydd lleol yn y Rhondda. Gweithiodd Jill i Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched yng Nghymru am chwe blynedd cyn cymryd swydd fel Trefnydd Rhanbarthol Cymru dros CHILD - Rhwydwaith Cefnogi Cenedlaethol Anffrwythlondeb.

Jill Evans

Prif ddiddordebau gwleidyddol Jill yw'r amgylchedd a materion rhyngwladol. Mae Jill yn siarad Cymraeg a Saesneg. Mae ganddi hanes maith fel ymgyrchwraig, gan gefnogi streic y glowyr, anghydfod gweithwyr Friction Dynamics yng Nghaernarfon, ac ymgyrchu i gau safle tirlenwi Nant y Gwyddon. Jill yw Cadeirydd CND Cymru ac mae ganddi record gref ar faterion rhyngwladol, gan gynnwys cymryd rhan yn nirprwyaeth Senedd Ewrop i Lain Gaza.

Manylion Cyswllt

http://www.jillevans.net/

45 Heol Gelligaled
Ystrad
Rhondda Cynon Taf
CF41 7RQ

Senedd Ewrop 8H153,
Wiertz-straat,
B-1047 BRUSSEL
Gwlad Belg

T: 00 322 284 5103
Ff: 00 322 284 9103
E: jill.evans@europarl.europa.eu