Plaid yn amlinellu cynllun i hybu allforion Cymreig

AP1.jpg

"Angen sefydlu corff newydd dan arweiniad busnes i wrthdroi dirywiad" - Adam Price AC

Mae Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Fusnes, yr Economi a Chyllid, Adam Price AC wedi amlinellu cynlluniau i roi hwb i allforion Cymreig yn dilyn dirywiad sylweddol mewn blynyddoedd diweddar.

Dangosodd Ystadegau Masnach Rhanbarthol y DU yn gynharach y mis hwn fod gwerth allforion o Gymru yn y flwyddyn yn arwain at Ragfyr 2016 wedi syrthio dros £1.5bn ers yr un cyfnod yn 2011.

Dywedodd Adam Price AC Plaid Cymru:

"Mae'r dirywiad mewn gwerth allforion Cymreig dros y pum mlynedd ddiwethaf yn destun pryder gwirioneddol, ac mae angen gweithredu brys i fynd i'r afael a'r patrwm hwn.

"Mae gwerth blynyddol allforion Cymru wedi syrthio dros £1.5bn dan y Llywodraeth Lafur hon ers 2011. Dyna gwymp sylweddol o 12% ac mae hyn yn gyferbyniad clir gyda'r cyfnod pan oedd cyn-arweinydd Plaid Cymru Ieuan Wyn Jones yn Weinidog yr Economi rhwng 2007-2011 pan bu cynnydd o bron i £4bn mewn gwerth allforion Cymreig.

"Er mwyn mynd i'r afael a'r patrwm pryderus hwn rwy'n galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu Siambr Fasnach ar y model cyfandirol - corff dan arweiniad busnes wed ei ymgorffori ar sail cyfraith gyhoeddus a fydd yn darparu cyngor a chefnogaeth i egin fusnesau a busnesau sydd eisoes wedi sefydlu yng Nghymru i sicrhau mynediad i farchnadoedd newydd ledled y byd.

"Ar hyn o bryd mae gan Gymru warged masnach sy'n golygu, fel cenedl, ein bod yn allforio mwy na'r ydym yn ei fewnforio ac rydym yn cymharu llawer yn fwy ffafriol na gwledydd eraill y DG.

"Yn ystod cyfnod economaidd hynod gythryblus dangosodd Blaid Cymru beth y gellir ei gyflawni gydag uchelgais gwirioneddol ac arweinyddiaeth gref.

"Mae'n hen bryd i Lywodraeth Lafur Cymru gamu i'r adwy a rhoi terfyn ar dranc economaidd ein gwlad."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.